Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Ve Zvoli u Zábřehu mají novou polní cestu i protierozní retenční nádrž

Praha, 31. října 2019 - Ve Zvoli na Šumpersku dokončil Státní pozemkový úřad (SPÚ) stavbu hlavní polní cesty s devatenácti sjezdy pro zpřístupnění pozemků a protierozní retenční nádrž s drátokamennými přehrážkami pro zadržení a zploštění případné povodňové vlny. Investici v celkové hodnotě bezmála dvaceti milionů korun převezme po kolaudaci do svého vlastnictví a následné správy obec Zvole.

Nová hlavní polní cesta je rozdělená na tři části o celkové délce 1570 m. Je realizována jako jednopruhová s oboustrannými krajnicemi, s krytem z asfaltobetonu, bezpečné svedení vody zajišťuje podélný cestní příkop. Polní cesta zajišťuje zpřístupnění zemědělských pozemků pomocí 19 hospodářských sjezdů. „Tím dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti zemědělsky využívaných pozemků pro hospodařící subjekty i pro majitele přilehlých pozemků. Při realizaci bylo bohužel nutné vykácet dřeviny, které se nacházely v trase cesty. Nahradili jsme je novou výsadbou doprovodné zeleně,“ uvedl k realizaci Martin Vrba, ústřední ředitel SPÚ.  

Zlepšení protierozních opatření v lokalitách ohrožovaných přívalovými srážkami, zadržení a zploštění povodňové vlny má zajistit protierozní retenční nádrž s délkou sypané hráze 136 m, výškou hráze 3,25 m a maximálním objemem zátopy 3 963 m3. Součástí nádrže jsou i dvě drátokamenné přehrážky s délkou 24 m a 16 m, výškou po přeliv 1,5 m a šířkou v koruně 1,4 m.  

Stavba byla realizována z prostředků Programu pro rozvoj venkova. Celkové finanční náklady na realizaci stavby činí 19 773 415,00 Kč vč. DPH.

Termín předání staveniště: 25. února 2019

Termín zahájení stavebních prací: 4. března 2019

Termín dokončení stavebních prací včetně výsadby zeleně: 24. října 2019

Termín předání a převzetí díla: 31. října 2019

Zhotovitelem stavby je společnost SPH stavby s. r. o., Bystřice nad Pernštejnem

Autorský dozor vykonává společnost TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s. r. o., Šumperk

Technický dozor stavby vykonává Ing. Svatopluk Schuppler

Koordinátor BOZP je p. Jitka Štýbnarová, Olomouc

Archeologický výzkum provedla společnost ARCHAIA Olomouc, z. ú.

        

Kontakt pro média:

Lenka Růžková

tisková mluvčí

Státní pozemkový úřad

tel.: +420 729 922 308

GSM: + 420 702168906

e-mail: komunikace@spucr.cz

www.spucr.cz


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace