Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad je v soudních sporech nadprůměrně úspěšný

Praha, 13. března 2018 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) historicky řešil více než 8 000 soudních sporů. K jejich výraznému nárůstu došlo zejména v posledních třech letech, kdy úřad zaevidoval přes 2 000 nových žalob. I navzdory tomuto faktu se SPÚ dařilo u soudů dosáhnout 80% úspěšnosti. V současné době Státní pozemkový úřad eviduje přibližně 3 500 soudních sporů.

V roce 2015 došlo k 90% nárůstu podaných žalob v souvislosti s církevními restitucemi. Další skokové navýšení přinesla v roce 2016 novela zákona o Státním pozemkovém úřadu a oznámení o ukončení naturálních restitucí. Následně mnozí restituenti začali nevypořádané nároky řešit formou žalob o nahrazení projevu vůle (tzv. náhradové žaloby, kterými se oprávněné osoby domáhají vydání náhradních pozemků za pozemky nevydané). Tento trend pokračoval i v roce 2017. Jen v posledním čtvrtletí loňského roku bylo podáno 190 nových žalob. Vzhledem k této skutečnosti bylo nutné přistoupit k rozšíření spolupráce s externími advokátními kancelářemi. Nicméně externí právní služby úřad využívá pouze u 12 % soudních sporů, a to zejména u nejsložitějších případů tzv. náhradových žalob. 88 % všech aktivních soudních sporů je řešeno právníky státních institucí, tedy prostřednictvím právních služeb Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nebo vlastními silami.  

 

Během uplynulých dvou let bylo v 80 % případů rozhodnuto ve prospěch SPÚ. 

 

V současné době je právní odbor SPÚ personálně posílen a předpokládáme, že vzroste počet soudních sporů řešených vlastními právníky úřadu.

 

 

 

Hynek Jordán, vedoucí oddělení komunikace a marketingu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace