Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Náhradní výsadba v k. ú. Vejprty

Státní pozemkový úřad realizuje nejen jednoduché a komplexní pozemkové úpravy, ale rovněž zajišťuje výsadby dřevin v rámci udržitelného rozvoje. Hlavním cílem udržitelného rozvoje je uvést v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě.

Pobočka Chomutov v roce 2018 realizovala náhradní výsadbu 20 ks dřevin jako kompenzaci za způsobenou ekologickou újmu, která byla zapříčiněná kácením stromů nemocných či jinak poškozených. Součástí výsadby je též následná pěstební péče ve smyslu pravidelné zálivky, kontrole zdravotního stavu sazenic, ochrany proti škůdcům,  mechanickému poškození apod. Následná pěstební péče byla zvolena v nejvyšší možné délce, co stanoví zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, tj. ve lhůtě 5-ti let.

V rámci zvolení druhů sazenic byla zohledněna původní skladba stávajících dřevin a nadmořská výška stanoviště. Na volné stanoviště byla vysazena lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), javor mléč (Acer platanoides) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Na pozemek vedený v katastru nemovitostí jako zahrada, byly dle domluvy s nájemcem vysazeny ovocné stromy. Sazenicemi byly stanoveny výhradně vysokokmeny o výšce do 200 cm s obvodem kmene 10–12 cm. Stabilizace výsadby byla provedena třemi dřevěnými kůly o průměru minimálně 50 mm. Kůly jsou opatřeny přípravkem proti hnilobě a sazenice je k nim připevněna úvazem okolo kmene. Proti mrazu je kmen chráněn omotáním jutou do dostatečné výšky. Proti poškození okusem je instalováno plastové pletivo. Ochrana je vyrobena z polyetylenu s UV stabilizací. Použitý materiál zaručuje dostatečnou trvanlivost do doby zajištění kultury a poté se samovolně rozpadá a současně nezatěžuje životní prostředí.

Veškerá výsadba proběhla na pozemcích s příslušností hospodařit SPÚ v k. ú. Vejprty. Náhradní výsadbou za pokácené stromy, se tak SPÚ snaží nastolit rovnováhu mezi ekonomickými a sociálními aspekty a životním prostředím.

Náhradní výsadba a následná pěstební péče o celkové hodnotě přesahující 150 tis. Kč byla realizována z finančních  prostředků SPÚ.

 


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace