Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Zahájení rekonstrukce polních cest v katastrálních územích Holedeč a Stránky podle schválených návrhů komplexních pozemkových úprav

Pobočka Louny zajistila v roce 2019 rekonstrukci polních cest HPC 1, VPC 2 v k. ú. Holedeč a HPC 2 v k. ú. Stránky. Polní cesty určené k rekonstrukci jsou v současné době nezpevněné, místy s vyjetými kolejemi a výmoly, obtížně sjízdné pro zemědělskou techniku.

 

Polní cesta HPC 1 v k. ú. Holedeč se napojuje na okraji obce Holedeč na silnici II/227, vede východním směrem do k. ú. Stránky, kde pokračuje jako polní cesta HPC 2. Obě polní cesty tvoří jednu polní cestu vedoucí přes dvě katastrální území. Rekonstrukce polní cesty HPC 1 v k. ú. Holedeč bude provedena v délce 876 m a rekonstrukce navazující polní cesty HPC 2 v k. ú. Stránky v délce 399 m. Obě polní cesty budou kategorie P 5,0/30, s výhybnami a sjezdy na okolní pozemky, s povrchem z asfaltobetonu. 

 

Polní cesta VPC 2 v k. ú. Holedeč se napojuje v obci Holedeč na místní komunikaci a vede  jihozápadním směrem k obci Měcholupy, kde se u mlýna napojuje na další síť polních cest. Rekonstrukce polní cesty bude provedena v délce 920 m v úseku mimo zastavěnou část obce směrem k mlýnu a bude v kategorii P 4,0/30, s výhybnami a sjezdy na okolní pozemky, s povrchem z penetračního makadamu. Součástí stavby je také vsakovací drén a podél cesty bude nutno provést kácení stávajících dřevin, za které bude realizována dosadba nových stromů.  

 

Polní cesty jsou navrženy na pozemcích ve vlastnictví Obce Holedeč a po realizaci budou dle § 12 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předány do vlastnictví obce, která bude stavby řádně užívat, provádět údržbu a zachová účel jejich využití.  

 

Rekonstrukcí polních cest se zlepší podmínky pro zpřístupnění zemědělských pozemků jejich vlastníkům a uživatelům, dojde k rozšíření sítě polních cest se zajištěním jejich odvodnění. Bude obnovena prostupnost krajiny s možností využití cestní sítě pro turistiku a cykloturistiku. Realizace polních cest bude spolufinancována z Programu rozvoje venkova.                                                                   

 

 

 

Náklady stavby (včetně DPH) 

 

Polní cesta HPC 1 v k. ú. Holedeč

 

–      stavba cesty 5.704.379,71 Kč
 

 

Polní cesta HPC 2 v k. ú. Stránky 

 

–      stavba cesty 2.899.753,26 Kč
 

 

Polní cesta VPC 2 v k. ú. Holedeč 

 

–      stavba cesty 4.495.879,11 Kč
 

 

Založení zeleně 36.352,91 Kč

 

 

 

 

 


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace