Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Vodohospodářské opatření Žim-Záhoří

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, dokončila v roce 2012 komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Žim. V rámci plánu společných zařízení bylo navrženo i vodohospodářské opatření Žim–Záhoří, jako nástroj k zmírnění negativních dopadu sucha a nedostatku vody v krajině. Jedná se o soubor staveb malé vodní nádrže (MVN) na Záhoří a doplňujících stavebních objektů včetně pěti nově budovaných polních cest.

Malá  vodní nádrž není vybudovaná na stálém toku. Jejím přítokem jsou pouze dva vodní zdroje, záhořská studánka a přepad  místní vodárny, proto bylo nutné tyto dva zdroje vody posílit. V rámci projektové dokumentace byla navržena a následně vybudována dešťová kanalizace, která zároveň vyřešila problém s odvodem dešťových srážek z horní části obce Záhoří. Celkový objem zadržované vody posílil i sběrný svodný  cestní příkop, který navádí povrchovou vodu z úbočí vrchu Kletečná do vlastní nádrže. Tím byla navýšena kapacita vlastní nádrže a současně se navýšil objem vody zadržený v krajině. 

Soubor polních cest je vybudován jako obslužné komunikace k  MVN Záhoří, pro zpřístupnění zemědělských pozemků a v neposlední řadě k prostupnosti krajiny a propojení sousedních obcí.

Jedna z polních cest (VPC 15) propojuje osadu Záhoří s malou vesničkou Kletečná v okrese Litoměřice. Její délka je 1155 m. Vzhledem k tomu, že se nachází v Chráněné krajinné oblasti České středohoří, je cesta štěrková, až na část, která částečně prochází osadou Záhoří a napojuje se na místní komunikaci. Tento úsek v délce 370 m je z asfaltového betonu a je pod ním vybudována dešťová kanalizace se sběrnými kanály pro odvod povrchové vody. Na tuto polní cestu jsou napojeny dvě doplňkové polní cesty DPC 5 a DPC 6 v délce 61 a 46 metrů.

Další z cest (VPC 17) slouží jako obslužná komunikace k malé vodní nádrži Záhoří, současně zpřístupňuje přilehlé zemědělské pozemky a odklání veškerou zemědělskou techniku mimo obec. Její délka je 649 m a povrch je částečně z asfaltového betonu a částečně z penetračního makadamu.

Polní cesta VPC 7 slouží ke zpřístupnění pozemků a novému propojení obce Žim s obcí Habrovany v okrese Ústí nad Labem, přerušené vybudovanou dálnicí D8. Její délka je 464 m s povrchem z asfaltového betonu.

Dne 5. 12. 2016 Pobočka Teplice předala staveniště Vodohospodářského opatření Žim-Záhoří a zahájila tím realizaci dalších navržených zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Žim. K vlastnímu zahájení stavebních prací došlo 12. 12. 2016. Vodohospodářské opatření bylo financováno z Programu rozvoje venkova. Celkové náklady na realizaci opatření činily 20 266 210 Kč včetně DPH, z toho dotace z PRV byla 16 788 580 Kč včetně DPH.

Pobočka Teplice převzala dokončené dílo dne 3. 10. 2017, což je zhruba po deseti měsících od předání staveniště. Kolaudační souhlas byl vydán na cesty dne 24. 11. 2017 a na vodohospodářskou část dne 22. 11. 2017. Tímto dnem se pak nádrž začala napouštět. Přestože podle předpokladu projektantů mělo napouštění trvat až jeden rok, malá vodní nádrž je již k dnešnímu dni plně napuštěna.  

Dokončené dílo bylo slavnostně předáno na začátku letošního roku obci Žim. Celý soubor opatření budou využívat nejen místní obyvatelé, ale taktéž všichni návštěvníci této oblasti Českého středohoří. V této malé osadě Záhoří tak vzniklo nové malebné místo účelně spojující přírodní prvky s možností oddychového a sportovního vyžití pro procházky či cykloturistiku.

 

před stavbou

před stavbou.JPG

 

 

po výstavbě

po výstavbě.jpg 

 

po napuštění

po napuštění.JPG

 

 

 

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace