Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

V Kulturním domě Velemyšleves a v Obecním domě v Pnětlukách proběhla úvodní jednání o KoPÚ několika obcí v okrese Louny

V měsíci dubnu 2019 proběhla v okrese Louny úvodní jednání ke KoPÚ Zálezly, KoPÚ v částech k. ú. Velemyšleves a Minice a KoPÚ v části k. ú. Konětopy u Pnětluk a částí k. ú. Markvarec u Hřivic, Hřivice a Solopysky u Loun.
Na úvodních jednáních byli přítomní vlastníci seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav a s činnostmi s nimi souvisejícími, a to formou prezentace.
V rámci těchto úvodních jednání byl také volen sbor zástupců k jednotlivým KoPÚ.
 
Komplexní pozemkové úpravy Zálezly byly zahájeny veřejnou vyhláškou dne 10. 6. 2015 na základě žádostí 84,60 % vlastníků zemědělské půdy v dotčeném území, výměra řešeného území činí 358,6 ha, počet pozvaných vlastníků 27.
 
Komplexní pozemkové úpravy v částech k. ú. Velemyšleves a Minice byly zahájeny veřejnou vyhláškou dne 18. 2. 2016 v důsledku stavební činnosti, výměra řešeného území v k. ú. Velemyšleves činí 665,5 ha, počet listů vlastnictví 52 a v k. ú. Minice 0,94 ha, počet pozvaných vlastníků 60.
 
Úvodní jednání k pozemkovým úpravám proběhla současně dne 17. 4. 2019 v Kulturním domě Velemyšleves.
 
Komplexní pozemkové úpravy v části k. ú. Konětopy u Pnětluk a částí k. ú. Markvarec u Hřivic, Hřivice a Solopysky u Loun byly zahájeny veřejnou vyhláškou dne 7. 6. 2016 na základě žádostí 64,20 % vlastníků zemědělské půdy v dotčeném území, výměra řešeného území činí 324,58 ha, počet pozvaných vlastníků 115.
 
Úvodní jednání proběhlo dne 24. 4. 2019 v Obecním domě v Pnětlukách.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace