Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Ukončení rekonstrukce polních cest HPC 1, VPC 2 v k. ú. Holedeč a HPC 2 v k. ú. Stránky v okrese Louny dle schválených návrhů komplexních pozemkových úprav

Rekonstrukcí polních cest došlo ke zlepšení podmínek pro zpřístupnění vlastníkům a uživatelům zemědělských pozemků a k rozšíření sítě polních cest se zajištěním jejich odvodnění. Byla obnovena prostupnost krajiny s možností využití cestní sítě pro turistiku a cykloturistiku.

Polní cesta HPC 1 v k. ú. Holedeč a polní cesta HPC 2 v k. ú. Stránky tvoří jednu cestu vedoucí přes dvě katastrální území. Obě polní cesty jsou kategorie P 5,0/30, s výhybnami a sjezdy, s povrchem z asfaltobetonu. 

Polní cesta VPC 2 v k. ú. Holedeč je v kategorii P 4,0/30, s výhybnami a sjezdy, s povrchem z penetračního makadamu. Podél cesty bylo provedeno kácení stávajících dřevin, náhradou za kácení byla realizována dosadba 7 ks stromů (Jasan ztepilý).  

Realizace probíhala od března do července 2019 a cesty budou předány do vlastnictví obce Holedeč.

Rekonstrukce cest byla financována z prostředků EU, z Programu rozvoje venkova.

Celkové náklady stavby (včetně DPH) - 13.136.365 Kč.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace