Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Studie odtokových poměrů Mnetěš a Vražkov

Pracovníci Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy představili v kulturním domě ve Vražkově návrhy ochranných opatření v zájmovém území obcí Vražkov a Mnetěš a jejich účinnost a vlivy na okolní krajinu při chystaných pozemkových úpravách.

Na základě žádostí vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy zahájila Pobočka Litoměřice v letošním roce komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Vražkov a Mnetěš. V souladu s interními předpisy proběhlo výběrové řízení na zadání „Studie odtokových poměrů“ v těchto lokalitách. Zpracovatelem byl určen Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i.,  v čele s vedoucím projektantem Ing. Michalem Pochopem.

Studie předloží detailní zpracování komplexního vyhodnocení přírodních podmínek, erozních a odtokových poměrů v dané lokalitě. Hlavním pilířem studie by měl být návrh protierozních a vodohospodářských opatření, který zlepší retenční schopnosti krajiny a odvod vzniklého povrchového odtoku z přívalových srážek mimo zastavěné území obce. Velký význam studie spočívá také v tom, že se jedná o důležitý podkladový materiál pro návrh plánu společných zařízení v pozemkové úpravě v již zmíněných katastrálních územích.

Důležitým mezičlánkem při tvorbě studie bylo projednání návrhu opatření s uživateli a vlastníky zemědělské půdy, dotčenými orgány státní správy a se zástupci obce. Na veřejném projednání, které se uskutečnilo 16. 8. 2016 v kulturním domě Vražkov, byli všichni přítomní seznámeni s cíli studie, výsledky analýzy území, analýzy erozní ohroženosti a odtokových poměrů. Představeny byly také konkrétní návrhy opatření:

  • 20 polních cest o celkové délce 33,87 km (nově navržené i stávající, určené k rekonstrukci);

  • 4 zasakovací pásy, 8 větrolamů, 2 zatravněné údolnice a další drobné protierozní prvky;

  • 4 malé vodní nádrže;

  • revitalizace dvou úseků zatrubněných toků.

Všechna tato představená opatření byla na veřejném projednání přijata velmi kladně a bez větších připomínek. Nadšení z navržených opatření vyjádřil také místostarosta obce Vražkov, Vítězslav Škoda v jednom ze článků litoměřického deníku.

http://litomericky.denik.cz/zpravy_region/podripsko-ceka-dalsi-pozemkove-upravy-20160830.html.

Pevně věříme, že navrhovaná opatření budou kvitována i v rámci schvalování samotného návrhu plánu společných zařízení.

 

Vražkov Mnetěš.jpg

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace