Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Spolupráce Svazu měst a obcí a Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Spolupráce Státního pozemkového úřadu s obcemi a městy přináší zpětnou vazbu úřadu i starostům v oblasti komplexních pozemkových úprav. Starostové měst a obcí v Ústeckém kraji se o tom mohli přesvědčit na Krajském setkání, pořádaném Svazem měst a obcí, do jehož programu byl v letošním roce zařazen příspěvek o pozemkových úpravách Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj.

Dne 23. 2. 2016 proběhlo v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje Krajské setkání pro Ústecký kraj pořádané Svazem měst a obcí ČR, kterého se zúčastnilo přibližně 130 starostek a starostů z celého kraje. V rámci plnění Dohody o vzájemné spolupráci mezi Státním pozemkovým úřadem a Svazem měst a obcí České republiky se Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj (KPÚ) zúčastnil tohoto setkání s příspěvkem o komplexních pozemkových úpravách, jejich možnostech, důležitosti spolupráce mezi pobočkami KPÚ a starosty obcí. Prezentace KPÚ přinesla představení KPÚ a jeho poboček, krátce shrnula historii pozemkových úprav a současné problémy v krajině. V řízení o komplexních pozemkových úpravách byla zaměřena na tvorbu plánu společných zařízení s cílem informovat starosty o možnostech zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech, zlepšit životní prostředí, zajistit ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní, řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny.

V této souvislosti byla představena možnost zadávání studií odtokových poměrů, prezentovány byly výstupy analytické části studie odtokových poměrů na Benešovsku. Závěr prezentace přinesl ukázky zrealizovaných opatření poboček KPÚ navržených v rámci plánu společných zařízení. Zúčastnění projevili zájem o pozemkových úpravách diskutovat a bylo poukázáno na nutnost pokračovat v pozemkových úpravách.

 

foto 1.jpgfoto 3.jpg

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace