Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Rekonstrukce polních cest v k. ú. Kryry a Vroutek

Pobočka Louny plánuje v roce 2018 realizaci polních cest v katastrálních územích Kryry a Vroutek podle schválených návrhů komplexních pozemkových úprav.

Bude provedena rekonstrukce polních cest HPC 1 v k. ú. Kryry v  délce 1157 m a HPC 3R v k. ú. Vroutek v délce 1195 m. Cesta HPC 1 v k. ú. Kryry je napojena na místní komunikaci na okraji obce, vede v trase pozemku stávající nezpevněné polní cesty ke katastrální hranici s k. ú. Vroutek, kde pokračuje jako polní cesta HPC 3R až do obce, kde je napojena na místní komunikaci. Obě tyto části tvoří jednu stávající polní cestu probíhající přes dvě katastrální území a propojující obě obce.

Polní cesty jsou navrženy zpevněné s asfaltobetonovým povrchem, v kategorii P 4,5/30, o šířce jízdního pruhu 3,5 m, se štěrkovými krajnicemi šířky 0,5 m, jednopruhové, s výhybnami a sjezdy na pozemky. V obci Kryry jsou krajnice z hrubého drceného kameniva pro možnost zdržení vody ve velkém spádu nivelety vozovky. Odvodnění polních cest je navrženo do přilehlého terénu a navrženého drénu. V rámci stavby bude provedena ochrana trasy VTL plynovodu a optického kabelu, které jsou vedeny křížením s polními cestami.

Podél cest bude realizována výsadba jednostranné doprovodné zeleně. K výsadbě budou použity vysokokmeny s obvodem kmínku 10–12 cm a s kořenovými baly. Navrhované dřeviny jsou výhradně domácími druhy, pro výsadbu budou použity sazenice regionálního původu ve složení:  Malus sp. – Jabloň, Quercus petraea – Dub zimní, Sorbus aucuparia – Jeřáb ptačí, Tillia platyphyllos – Lípa velkolistá.

Realizace akce je plánována v termínu 6-11/2018. Po provedení výsadeb bude prováděna následná tříletá údržba. 

Rekonstrukcí polních cest se zlepší podmínky pro zpřístupnění zemědělských pozemků jejich vlastníkům a uživatelům a dojde k propojení obou obcí. Realizace bude spolufinancována z Programu rozvoje venkova.                                                                                                  

  

Náklady stavby:

Polní cesta HPC 1 v Kryry

–      stavba cesty:  7.141.121 Kč

–      ozelenění cesty včetně tříleté údržby:  541.020 Kč

 

Polní cesta HPC 3R v k. ú. Vroutek:

–      stavba cesty:  6.624.349 Kč

–      ozelenění cesty včetně tříleté údržby: 211.272 Kč

 

Před realizací.jpg

 

Před realizací 2.JPG

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace