Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Rekonstrukce hlavní polní cesty v k. ú. Pesvice

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov realizovala v roce 2016 rekonstrukci polní cesty v katastrálním území Pesvice. Tato hlavní polní cesta byla realizována podle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy.

Polní cesta HPC 6 v délce 1 484 m je napojena na silnici II. třídy, číslo 251. Povrch je asfaltobetonový v kategorii P 4,5/30, o šířce jízdního pruhu 3,5 m se štěrkovými nezpevněnými krajnicemi o šířce 0,5 m. V trase je umístěn několik výhyben o délce 20 m rozšiřující vozovku o 2 m, na celkovou šířku vozovky 5,5 m. Hospodářské sjezdy jsou zpevněné bez propustků a ve většině případů jsou kombinovány s výhybnou. V km 0,220 – 0,260 m kříží cestu vedení vysokotlakého plynu a v jeho ochranném pásmu je povrch ze silničních panelů. V rámci rekonstrukce polní cesty proběhlo zabudování přepadového propustku do umělé hráze, která kříží povrchový vodní tok Srpina ve správě s.p. Povodí Ohře. Vzhledem k tomu, že maximální podélný sklon  nepřekračuje hodnotu 5%, vyhovuje tak  zařazením do sítě cykloturistických tras.

V letošním roce (2018) byla realizována výsadba doprovodné zeleně. V rámci výsadby byla zohledněna původní linie stávajících dřevin a výsadba nových dřevin s keři úspěšně doplňuje toto stromořadí. Vysazeny byly vysokokmeny o výšce do 200 cm s obvodem kmene
10–12 cm. Dřeviny pochází výhradně z klimatických podmínek s obdobnými výškovými poměry jako v České republice. Jde o původní staré odrůdy ve skladbě:  hrušeň Solanka
a hrušeň Koporečka. Linii stromů doplňují keře ve složení: hloh obecný, dřín obecný, trnka obecná a oblíbená líska obecná. Součástí výsadby je následná pěstební péče v délce 3 roky.

Rekonstrukcí polní cesty došlo nejen k zlepšení podmínek při hospodaření na zemědělských pozemcích, tj. zpřístupnění zemědělských pozemků jejich vlastníkům a uživatelům, ale byl
i vhodně doplněn ráz krajiny výsadbou  původních ovocných dřevin. 

Stavba o celkové hodnotě díla přesahující 7,5 mil. Kč byla realizována z finančních  prostředků VPS (veřejná pokladní správa). Cesta je nyní v majetku obce Pesvice.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace