Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Regionální dokumentační komise pro Ústecký kraj

Regionální dokumentační komise (dále jen RDK) byly zřízeny za účelem zvýšení kvality zejména technického řešení pozemkových úprav prováděných ve smyslu zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů. Jde o celkové posouzení zpracovaného díla po stránce souladu s technickými a právními předpisy, dodržení cílů pozemkových úprav, ekonomičnosti návrhu řešení a celkové úrovně zpracování, a to před schválením prací v příslušné etapě procesu pozemkových úprav. Regionální dokumentační komise tak přispívají k efektivnějšímu a účelnému vynakládání veřejných prostředků.

Posuzovací a kontrolní činnost RDK je zaměřena na projekty plánů společných zařízení, popřípadě na vyžádání pobočky také vodohospodářských studií nebo dokumentace k územnímu řízení a dokumentace k řízení o povolení a  pro provádění stavby.

Jednání RDK roku 2015 probíhala v Teplicích v sídle Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj ve 4 termínech od srpna 2015. Celkem byly projednány 3 projekty, které byly plány společných zařízení (PSZ) komplexních pozemkových úprav.

Přehledná tabulka projednávaných plánů společných zařízení v roce 2015:

Projednáno

PSZ pro pozemkové úpravy

Pobočka

Zpracovatel PSZ

Počet připomínek

19. 8. 2015

Hrušovany

Chomutov

Ing. Bočan - ENERGOECO Karlovy Vary

74- znovu předložit

23. 9. 2015

Kučlín II. projednání

Teplice

Foltánek, s.r.o.

82

19. 10. 2015

Hrušovany II. projednání

Chomutov

Ing. Bočan – ENERGOECO K. Vary

50

30. 11. 2015

Čeřeniště

Teplice

GEOREAL spol. s r.o.

75

 

RDK pro Region VIII: Ústecký kraj byla zřízena dne 1. srpna roku 2015 na základě Směrnice o postavení a činnosti Regionálních dokumentačních komisí č. 10/2015, rozdělením RDK pro Region I, pro Středočeský, Prahu a Ústecký kraj. Do srpna působili někteří současní členové RDK pro Region VIII. v RDK pro Region I.

Členové RDK, kteří byli jmenováni do RKD pro Region VIII., se od srpna aktivně zapojili do kontroly předkládaných dokumentací.

 

Z přehledné tabulky je patrné, že počet projednávaných připomínek byl 74 a 75 připomínek pro PSZ projednávané v I. projednání, 50 a 82 pro II. projednávání dokumentace. Celkem bylo během roku 2015 projednáno 281 připomínek. Průměrně 70 na jednu dokumentaci PSZ.

 

Vzhledem k počtu projednaných připomínek je zřejmé, že RDK měla vliv na zvýšení kvality předložených dokumentací PSZ. Kvalita PSZ je mimo jiné závislá na míře odbornosti a snahy pobočky dosáhnout polyfunkčnosti společných zařízení. Častým nedostatkem PSZ je absence navržených vodohospodářských, protierozních opatření a opatření na ochranu zemědělského půdního fondu.

RDK pro Ústecký kraj je zastoupena členy 4 poboček z celkových 5, lze tedy konstatovat, že pravidelná setkání umožňují výměnu zkušeností v rámci poboček téměř celého KPÚ. V  souvislosti s požadavky na sjednocení úrovně dokumentací předkládaných do RDK budou v průběhu roku 2016 pořádána setkání členů RDK a předkladatelů k zajištění vzájemné spolupráce a informovanosti činnosti RDK v Ústeckém kraji, jakožto nástrojem ke zvýšení celkové úrovně PSZ.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace