Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace polní cesty HPC 2 v k. ú. Běsno, I. etapa

Pobočka Louny zajistila v roce 2017 realizaci polní cesty v k. ú. Běsno podle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Běsno a části k. ú. Soběchleby u Podbořan.

Byla provedena rekonstrukce I. etapy hlavní polní cesty HPC 2 v k. ú. Běsno, která vede z komunikace III. třídy č. III/2214 v obci Běsno a slouží k obsluze okolních pozemků. Celková délka navržené cesty je 1,498 km, I. etapa je  do km 1,032. Cesta je vybudována jako jednopruhová v kategorii P 5,0/30 do km 0,975 a od tohoto km v kategorii P 4,0/30 s asfaltovým povrchem, dvěma výhybnami a krajnicemi v šíři 0,5 m ze štěrkodrti. Komunikace je odvodněna příčným a podélným sklonem do okolního terénu a do stávajícího příkopu, který je zaústěn do přítoku okolní vodoteče – Očihovecký potok. V úseku km 0,611-1,025 byl podél komunikace obnoven stávající příkop, do kterého je svedena voda z komunikace. Na příkopu se nachází propustek v km 0,950, který byl kompletně zrekonstruován a nahrazen propustkem trubním o DN 600, jehož vtok je tvořen železobetonovým čelem a výtoková strana je obložena dlažbou do betonu. Na římse propustku bylo zřízeno zábradlí nad okolním terénem. Koryto v délce 2 m bylo opevněno kamennou dlažbou tl. 160 mm do betonu.

Stavba byla dokončena v říjnu 2017. Rekonstrukcí polní cesty se zlepšily podmínky pro zpřístupnění zemědělských pozemků jejich vlastníkům a uživatelům. Realizace byla spolufinancována jako projekt z Programu rozvoje venkova v novém programovém období 2014-2020.

Náklady stavby: 4 999 642 Kč včetně DPH.

 

besno_pred_upravou_1.jpg

před realizací

besno_pred_upravou_2.jpg

před realizací

besno_po_uprave_1.jpg

po realizaci

besno_po_uprave_2.jpg

po realizaci

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace