Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace polní cesty C11a v k. ú. Stebno u Petrohradu

Pobočka Louny zajistila v roce 2017 realizaci polní cesty v k. ú. Stebno u Petrohradu podle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Stebno u Petrohradu a části k ú. Blatno u Podbořan.

Byla provedena rekonstrukce polní cesty C 11a na pozemku KN 4080 v k. ú. Stebno u Petrohradu v délce 0,830 km, v kategorii P 4,0/30, s šířkou vozovky 3,5 m a krajnicemi 0,25 m,  kryt z asfaltového betonu. Odvodnění vozovky je řešeno v počátečním úseku cca 60 m volně do okolního terénu, zbytek úseku je odvodněn do stávajícího pravostranného příkopu, který byl pročištěn. Součástí stavby byla rekonstrukce stávajícího odvodňovacího příkopu, propustku pod cestou a zřízení nového propustku pod sjezdem na přilehlý pozemek. Podél cesty byla doplněna liniová zeleň v počtu 17 stromů a 158 keřů, včetně zajištění tříleté pěstební péče do roku 2020.

Stavba byla dokončena v listopadu 2017. Rekonstrukcí polní cesty se zlepšily podmínky pro zpřístupnění zemědělských pozemků jejich vlastníkům a uživatelům, zajistilo se odvodnění cesty, zlepšila se dopravní obslužnost a obnovila prostupnosti krajiny.  V součinnosti s doprovodnou zelení  bude cesta plnit také funkci protierozní, vodohospodářskou a ekologickou. Realizace byla spolufinancována jako projekt z Programu rozvoje venkova v novém programovém období 2014-2020.

Náklady stavby: 4 003 946 Kč včetně DPH.

stebno_pred_upravou_1.png

před úpravou

stebno_pred_upravou_2.jpg

před úpravou

stebno_po_uprave_1.jpg

po úpravě

stebno_po_uprave_2.jpg

po úpravě

 

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace