Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ – OCHRANNÉ ZATRAVNĚNÍ S PRŮLEHEM

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Ústecký kraj, pobočka Litoměřice vybudovala v obci Slatina pod Hazmburkem na základě plánu společných zařízení protierozní opatření.

Protierozní opatření bylo navrženo na parcelách, které se nacházejí na svahu s jihozápadní orientací. Ze severu, západu a jihu jsou parcely ohraničeny cestou, v případě severní a západní hranice i s doprovodnou zelení. Ve východním směru jsou pod řešenými parcelami pozemky s ornou půdou, kde existovalo reálné nebezpečí ohrožení vodní erozí a nebezpečí ohrožení obce přívalovými dešti.

Pro zvýšení protierozní funkce bylo navrženo začlenit vsakovací průleh. Jedná se
o jednoduchý vsakovací, obdělavatelný průleh – mělkou a širokou terénní vlnu, která kopíruje vrstevnice, má nulový podélný sklon a dobře zachytává povrchovou vodu, tak aby nedocházelo k negativním vlivům.

Parametry: celková délka průlehu je 244 m, šířka 10 až 20 m, hloubka 0,3 – 0,6 m, podélný sklon je 0, sklon svahu činí 15 % a sklony svahů průlehu činí 20 %.

Při realizaci se počítalo s maximálním využitím půdy přímo na zmiňovaných parcelách. Celkem bylo odkopáno 3 536 m3 (tj. cca 5 658 t) a stejné množství bylo použito na modelaci terénu. Poté došlo k následné kultivaci poškozených ploch výsevem nebo dosevem luční směsí.

Rok 2015 je třetím a zároveň posledním rokem, kdy zde probíhala následná péče. Protierozní opatření spolu s vybudovaným průlehem zcela splynulo s ostatním terénem. Celkové finanční náklady na realizaci byly ve výši 4,2 mil Kč.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace