Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Polní cesty u Nových Kopist

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice zajistila v letech 2016 a 2017 realizaci polních cest v k.ú. Nové Kopisty. Polní cesty byly realizovány na základě schváleného plánu společných zařízení v k.ú. Terezín, Nové Kopisty.

Byla provedena rekonstrukce polní cesty VPC 10 v celkové délce 500 m. Jedná se o vedlejší polní cestu, která vychází ze stávajícího sjezdu ze silnice I/15 a pokračuje severním směrem až na hranici k.ú. Nové Kopisty. Povrchem účelové polní cesty je krytí z asfaltového recyklátu. Součástí realizace bylo také vybudování chrániček pro závlahové systémy.

Další cestou, která byla v k.ú. Nové Kopisty realizována byla polní cesta HPC 6 v celkové délce 1 508 m. Cesta je napojena na stávající obslužnou komunikaci v obci Nové Kopisty a na druhé straně na silnici III/2474. Cesta je realizována s asfaltovým povrchem. Součástí realizace bylo také vybudování chrániček pro závlahové systémy a samotná oprava závlah.

Rekonstrukcí polních cest byl splněn jeden z cílů komplexních pozemkových úprav – výrazné zlepšení podmínek pro zpřístupnění zemědělských pozemků jejich vlastníkům a uživatelům.

V příštích letech je také ze strany Pobočky Litoměřice počítáno s realizací větrolamu IP4 v k.ú. Nové Kopisty. Jedná se o výsadbu poloprodouvavého větrolamu v jihozápadní části katastrálního území („Rafanda“), který bude navazovat na silnici III/2477. V současné době je již zpracována projektová dokumentace, která počítá s výsadbou domácích druhů dřevin. Konkrétně se jedná o výsadbu 66 stromů a 390 keřů. Realizací větrolamu dojde především ke snížení ohroženosti půdy větrnou erozí.

Celý článek o realizaci polních cest byl zveřejněn ve zpravodaji „Terezka“, který vydává Městský úřad Terezín:

http://mestoterezin.cz/assets/File.ashx?id_org=16647&id_dokumenty=143162

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace