Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Osada Pytlíkov je chráněna protierozním valem

Pobočka Teplice realizovala v roce 2018 a 2019 v k. ú. Lysec další opatření navržených v plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v tomto katastrálním území. K 2,2 km polních cest dokončených v roce 2015 přibyly další v celkové délce 1,3 km a byl vybudován protierozní val.

Protierozní val slouží k zadržení vody a splavené ornice z přilehlých polí při přívalových srážkách. Přínosem pro vlastníky zemědělských pozemků je snížení ztráty ornice, pro obec je zásadní zajištění ochrany osady Pytlíkov před nánosy bahna. Zemní protierozní val má délku 256 m a výšku 1 m. Pro postupné zasakování vody je před valem v nejnižším místě umístěn zasakovací polštář v délce 74 m. Na zatravněný val byly na severním boku vysázeny keře (svída krvavá a ptačí zob v celkovém počtu 650 kusů) a podél valu 11 javorů babyka.
Současně s valem byly vybudovány tři polní cesty (HPC 1, HPC 2 a DPC 1), které slouží ke zpřístupnění přilehlých pozemků a jako přístup k valu. Dvě hlavní polní cesty navazují na sousední katastrální území Bystřany-Světice a budou sloužit i ke zlepšení prostupnosti území.
Podél HPC 1 bylo vysázeno 39 ovocných stromů. U všech výsadeb bude probíhat tříletá pěstební péče.
Stavba za 9 812 006 Kč včetně DPH je převážně financována z fondů EU – Programu rozvoje venkova.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace