Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Konferenční seminář ve velkém sále Šluknovského zámku

Dne 5. října 2015 proběhla akce CSV (Celostátní sítě pro venkov) s názvem “Komplexní pozemkové úpravy na Děčínsku – možnost rozvoje pro obce, vlastníky a zemědělce”. Akce se konala v úzké spolupráci se zaměstnanci SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočky Děčín, Obce Růžová, MAS Podlipansko, ČSOP a Regiocentra, o.p.s

Dne 5. října 2015 proběhla akce CSV (Celostátní sítě pro venkov) s názvem “Komplexní pozemkové úpravy na Děčínsku – možnost rozvoje pro obce, vlastníky a zemědělce”. Akce se konala v úzké spolupráci se zaměstnanci SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočky Děčín, Obce Růžová, MAS Podlipansko, ČSOP a Regiocentra, o.p.s

Cílovou skupinu tvořili zástupci obcí Šluknovského výběžku, partneři CSV, orgány dotčené v řízení o pozemkových úpravách a zástupci MAS.  Seminář navštívilo 50 účastníků, pro které byly připraveny drobné upomínkové předměty, vyrobené zaměstnankyněmi Pobočky.

Po přivítání účastníků koordinátorem CSV pro Ústecký kraj, Bc. Tomášem Sazečkem, dostal slovo Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj, který zhodnotil vynaložené prostředky z PRV z celorepublikového a krajského pohledu a představil pobočku Děčín. Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín provedla účastníky semináře řízením o pozemkových úpravách a představila Regionální dokumentační komisi pro Region VIII – pro Ústecký kraj.

Mgr. Michal Gebhart, ředitel Odboru metodiky a řízení Státního pozemkového úřadu představil Soutěž Společné zařízení roku z pohledu jejího vývoje až po současnost.

Starostka Obce Růžová, Helena Křížková, v jejímž katastrálním území byla v loňském roce zapsána Komplexní pozemková úprava do katastru nemovitostí zhodnotila  kladné a záporné stránky celého řízení pro obec a pro vlastníky.

Po krátké přestávce bylo téma Komplexních pozemkových úprav rozšířeno o vazby následného využití navržených opatření pro obce.

Mgr. Lucie Matulová z kanceláře Ústřední výkonné rady Českého svazu ochránců přírody představila společné zařízení Biocentrum Mokroš, vybudované v katastrálním území Mořice v okrese Prostějov a navazující projekt “Blíž přírodě”. Ing. Markéta Pošíková, ředitelka MAS Podlipansko, seznámila přítomné s realizovaným projektem PRV Středočeská ovocná stezka a Romana Sedláčková z Regiocentra, o. p. s. představila síť hipostezek na Děčínsku.

Závěrem byl program celého semináře shrnut do poutavého vysvětlení významu spolupráce zaměstnanců SPÚ a všech dotčených orgánů Ing. Andreou Beranovou, odbornou referentkou Pobočky Děčín.

Seminář byl okořeněn soutěží o drobný dárek pro prvního úspěšného luštitele křížovky, kterou Pobočka připravila pro tuto akci.  Tajenka v podobě “POZEMKOVÉ ÚPRAVY” tvořila tematickou součást celé akce a vítěz na sebe nenechal dlouho čekat. První vyluštila tajenku E. Chrastná, referentka Odboru životního prostředí Magistrátu Města Děčín, která se mohla těšit na předání ceny od Ing. Martina Vrby.

Podobné akce chystá Pobočka Děčín i pro příští rok. Dne 6. 10. 2015 byla ukončena  Výzva o návrhy akcí na vytvoření Krajského prováděcího plánu roku 2016 CSV pro Ústecký kraj, na základě které Pobočka přihlásila 2 další projekty na akce s názvem „Dotčené orgány v procesu pozemkových úprav a čerpání dotací z PRV“, s cílem dosažení výměny zkušeností a přístupů, nalezení problémových momentů v řízení, poznání problematiky podávání žádostí a evidence opatření  v novém programovém období  PRV, zhodnocení vlivu stanovisek  DOSS na preferenční kritéria v PRV a zjištění možnosti čerpání dotací PRV dalších žadatelů

Další přihlášenou akcí je “Společná přípravná fáze Komplexních pozemkových úprav na Benešovsku“, ve snaze nalezení společného konceptu a návaznosti aktivit v novém programovém období  PRV, zhodnocení vlivu stanovisek DOSS na preferenční kritéria v PRV a poznání možnosti čerpání dotací PRV dalších žadatelů

O úspěšnosti akce je v této době ještě předčasné hovořit, avšak ihned po skončení semináře projevili starostové obcí zájem o možnost zahájení komplexních pozemkových úprav v jejich územích. S ohledem na nízký počet zahájených KoPÚ v této oblasti Děčínska pracovníci SPU stoupající zájem jen vítají a těší se na další spolupráci v rámci partnerství s CSV.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace