Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

III. Děčínský dialog o vodě přinesl informace o projektech řešících vodu v krajině

V  listopadu proběhl již III. Děčínský dialog o vodě s cílem upevnit spolupráci odborníků a poskytnout zpětnou vazbu s širokou veřejností i s jejími zástupci v rámci tématu (NE)SCHOPNOST PLOCHY ČR ZADRŽOVAT A ZPOMALOVAT CHOD SRÁŽKOVÉ VODY - Z POHLEDU MEZIROČNÍCH POSUNŮ. V rámci prezentací byly představeny projekty řešící vodu v krajině. Cílem těchto dialogů je zejména osvěta veřejnosti vztahující se k této problematice, neméně důležitou roli však hraje i výměna informací mezi zúčastněnými a navázání důležitých kontaktů.

Letošní ročník by se dal z pohledu náplně programu charakterizovat jako zajímavý, prezentujících bylo více než v předešlém ročníku a díky diskusi byl překročen plánovaný čas trvání dialogu, což vypovídá o důležitosti tohoto tématu. Ačkoli návštěvnost byla uspokojivá, mezi návštěvníky chyběli zejména zástupci obcí, kteří byli na tento ročník zváni v souvislosti s šířením osvěty o pozemkových úpravách. V rámci prezentací zazněly mimo jiné informace o návrhu projektu “Možnosti řešení negativních dopadů sucha na vodní režim krajiny a společnost aplikací preventivních a adaptačních opatření“, v rámci plnění úkolů z Usnesení vlády ČR ze dne 29.7.2015 č. 620. Dále byla představena Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030. Agentura ochrany přírody a krajiny prezentovala návod a inspiraci,  jak chránit vodu v krajině. Prezentace Státního pozemkového úřadu navazovala na loňský ročník. Pobočka Děčín na této akci podala informace o projektech zaměřených na řešení vody v krajině zpracovaných v roce 2016, a to od návrhů opatření ze schválených plánů společných zařízení, až po zpracované realizační projekty ze schválených pozemkových úprav. Byly představeny zpracované studie odtokových poměrů na Děčínsku a  harmonogram činnosti pobočky s výhledem do roku 2020. Část prezentace patřila stručnému přehledu nahlášených událostí do databáze Monitoringu erozí v roce 2016 na Děčínsku. http://me.vumop.cz/mapserv/monitor/prehled_udalosti.php?rok=2016&my=0&drawmap=off

Náhled prezentací letošního ročníku je zachycen ve Sborníku III. Děčínského dialogu o vodě, který bude v nejbližších dnech zpřístupněn veřejnosti.

 „Složení letošních diváků naznačuje, že pokud budeme pokračovat v dosavadních i letos nových kontaktech a spolupracích, je možné uvažovat o větší efektivitě práce. Ukazatelem této tendence může být např. i pokračování série těchto akcí v příštím roce ve velkorysejším měřítku, ve větším sále.“[1][1] Průvodní slova ke sborníku III. Děčínského dialogu o vodě

 

 

fotodialog.jpg

 

Dialog o vodě,3.jpg

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace