Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Dokončení pozemkových úprav v Razicích včetně všech realizací

Pobočka Státního pozemkového úřadu v Teplicích dokončila v roce 2016 komplexní pozemkovou úpravu (KoPÚ) v katastrálním území Razice a Hetov, včetně všech realizací společných zařízení vyplývajících ze schváleného plánu společných zařízení.

Komplexní pozemková úprava v k. ú. Razice, rozšířená o k. ú. Hetov byla vyhlášena v dubnu 2003 na celkové výměře upravovaného území 4821 hektarů. Projekční část KoPÚ byla dokončena v únoru 2007 zápisem do katastru nemovitostí. Realizace společných zařízení navržených v rámci KoPÚ byla zahájena v roce 2010.

Plán společných zařízení KoPÚ Razice rozšířený o k. ú. Hetov zahrnoval výstavbu a obnovu 6 hlavních, 8 vedlejších a 2 doplňkových polních cest v celkové délce 5 620 m,  revitalizaci části Mukovského potoka včetně výstavby tří tůněk. Dalším prvkem Plánu společných zařízení (PSZ) bylo protierozní opatření – zpevnění svahů nad hřištěm a protierozní opatření nad polní cestou HPC 5. Výsadby zeleně podél polních cest, ozelenění protierozních opatření a výsadby lokálních biocenter 4 a 5 dotvořily celý PSZ.

Většina polních cest byla vybudovaná s povrchem z penetračního makadamu, pět cest má asfaltobetonový povrch. U většiny realizovaných prvků PSZ byly použity přírodní materiály. Například u tůněk byl proveden zásyp z lomového kamene, který byl použit i na revitalizaci Mukovského potoka. Stejný materiál se použil i na výstavbu skládaných gabionových zdí při protierozních opatření a při zpevnění svahu u polních cest. Také brody jsou z lomového kamene avšak vsazované do betonu.

V rámci ozelenění celého PSZ byla snaha zařadit odrůdovou a druhovou skladbu dřevin a keřů blízkou původním druhům pěstovaným v Českém středohoří. Vysokokmeny hrušní tak tvoří základ všech výsadeb, které jsou doplněny různými listnatými stromy a keři.

V měsíci říjnu 2016 byla dokončena všechna stavební a technická opatření a zbývá pouze ukončit poslední rok pěstební péče na biocentrech 4 a 5.

Náklady na realizaci PSZ KoPÚ Razice (Hetov) byly v roce 2007 plánovány částkou 21 236 500 Kč, skutečné náklady však dosáhly částky 26 242 396 Kč, ze kterých byla částka 17 277 004 Kč hrazena z dotačního programu Program rozvoje venkova (PRV).     

 

HPC 3.JPG

 

HPC2.JPG

 

Tůňky v Razicích 1.JPG

 

Tůňky v Razicích 2.JPG

 

 

 

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace