Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Boží muka odhalila tajemství

Pobočka Litoměřice zajistila v srpnu 2017 projektovou dokumentaci na opravy dvou sakrálních staveb v Zahořanech u Litoměřic. Jedna stavba je na základě zákona č. 20/1987Sb. o státní památkové péči, kulturní památkou. Boží muka v podobě výklenkové kaple pochází z roku 1668, výklenky na čelní straně byly patrně zdobeny malbou na plechu, přičemž jedním z námětů byla Nejsvětější Trojice. Na jihovýchodním zadním nároží kaple byl sekundárně užitý prvek - pískovcový hranol, který nese na čelní straně reliéf Ukřižování. Dle stanoviska Národního památkového úřadu územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem lze z podoby reliéfu soudit, že tato starší boží muka mohla pocházet již z první poloviny 16. století. Tento torzální prvek s reliéfem by tak mohl dokládat podobu božích muk v 16. století, kterých není dochováno mnoho a vesměs jejich podoba ještě vychází ze starších gotických vzorů. Z důvodu zachování reliéfu v úplné podobě i příštím generacím bylo nutné jej na základě rozhodnutí Městského úřadu Litoměřice, Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče vyjmout. K vyjmutí hranolu došlo dne 12. dubna 2018 za účasti pracovníků Státního pozemkového úřadu, Pobočky Litoměřice, firmy zajišťující opravu sakrální stavby, restaurátora - akademického sochaře Libora Piskláka a Národního památkového ústavu. Celý postup a výsledek vyjímání hranolu byl zveřejněn v tisku na https://litomericky.denik.cz/zpravy_region/foto-bozi-muka-v-zahoranech-odhalila-tajemstvi-20180416.html

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace