Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Královehradecký

Dobrá věc se podařila

Když 2.srpna letošního roku vydal Městský úřad Náchod, Odbor dopravy a silničního hospodářství kolaudační souhlas na stavbu „Polní cesty C1 a C11 v katastrálním území Dolní Radechová“, (poté co na závěrečné kontrolní prohlídce stavby nezjistil závady bránící jejímu užívání), mohli být spokojeni všichni zúčastnění....

Letní sezóna ve znamení úvodních jednání v okrese Rychnov nad Kněžnou

SPÚ Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou uskutečnila v červnu 2016 a uskuteční během prázdnin úvodní jednání ke čtyřem komplexním pozemkovým úpravám. Dne 22. 6....

Exkurze studentů České zemědělské univerzity (ČZU) Praha - Fakulty životního prostředí k problematice pozemkových úprav v podhorských oblastech okresu Trutnov

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj ve spolupráci s Pobočkou Trutnov a Fakultou životního prostředí ČZU Praha zorganizoval ve dnech 10. a 11. května 2016 dvoudenní praktickou exkurzi pro studenty 1....

Studie odtokových poměrů pro katastrální území Cerekvice nad Bystřicí a Třebovětice

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín, převzal od zhotovitele vypracovanou „Studii odtokových poměrů pro katastrální území Cerekvice nad Bystřicí a Třebovětice“. Pobočka připravuje na základě žádostí vlastníků a Obce Cerekvice nad Bystřicí komplexní pozemkové úpravy v těchto katastrálních územích. Při přípravných pracích byly zjištěny komplikované odtokové poměry v morfologicky členitém terénu, které již v minulém století způsobily při bleskové povodni v Třebověticích smrt 9 lidí, mnoha kusů zvířat a škody na nemovitostech. Bleskových povodní i v tomto regionu v posledních letech přibývá, zatím naštěstí s méně tragickými následky. Kritické území je však trvale intenzivně zemědělsky využíváno a to včetně pěstování širokořádkových plodin. Srážkové vody z 900 ha pozemků jsou odváděny do vodního toku, který protéká přímo zástavbou Třebovětic....

Pozemková úprava napraví dávnou křivdu

     V roce 1959 došlo na základě mezistátní smlouvy (zveřejněna ve vyhlášce ministra zahraničních věcí jako č. 23/1959 Sb., o konečném vytýčení státních hranic) ke změně průběhu hranice mezi ČSSR a PLR....

Komplexní pozemkové úpravy zahajované pobočkou Hradec Králové

V prvním pololetí letošního roku proběhly a ještě proběhnou úvodní jednání 7 komplexních pozemkových úprav, které zahájila Pobočka Hradec Králové v předchozích letech....

Zpracování „Studie odtokových poměrů pro k.ú. Dobré a Hlinné u Dobrého“

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou převzal od zhotovitele vypracovanou „Studii odtokových poměrů pro k.ú. Dobré a Hlinné u Dobrého“....

Výstavba polní cesty VC 20 v k. ú. Hřibojedy

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov vybudoval v letošním roce polní cestu VC 20 v k. ú. Hřibojedy. Projekt byl navržen v souladu s plánem společných zařízení dle schválených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hřibojedy a přilehlých částech okolních katastrálních území....

Obec po roce užívání ocenila vybudovanou polní cestu

Státní pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov n. Kn. v rámci realizace opatření vyplývajících ze schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Králova Lhota vybudoval Polní cestu C 1 v k.ú. Králova Lhota s připojením na silnici III/30815 v k.ú. Jásenná. Trasa cesty je již historicky ideální spojnicí mezi Královou Lhotou a Jásennou. Vedle propojení těchto katastrálních území má především význam jako komunikace, která zpřístupňuje okolní rozsáhlé, zemědělsky intenzivně obhospodařované pozemky. Již ve fázi projednávání návrhu plánu společných zařízení vznikl požadavek na její realizaci....

Polní cesty v k. ú. Vršce ( okres Jičín ) a archeologické památky

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín realizoval v loňském roce hlavní polní cestu HCS 5 v katastrálním území Vršce dle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vršce....

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace