Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Lokální biokoridor LBK 3-5 v k. ú. Běchary - 2. místo v soutěži Společné zařízení roku 2016 pro Pobočku Jičín

Lokální biokoridor LBK 3-5 v k. ú. Běchary realizovaný Pobočkou Jičín se umístil v kategorii Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí na 2. místě.

V zemědělsky intenzivně využívané krajině v katastrálním území Běchary byla v rámci schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav navržena výsadba řady lokálních biokoridorů. Biokoridor 3-5 je jedním z nejrozsáhlejších o délce 1580 m a šířce 20 m. Byl založen na orné půdě, propojuje stávající biocentrum s remízkem a navazuje na lesní komplex.  Dřeviny jsou vysázeny do oplocených bloků, celkem bylo vysázeno 1840 stromů a 9530 keřů. Současně byl podél části biokoridoru vybudován souběžný svodný drén o délce 250 m se zaštěrkováním, vyústěný do stávající vodoteče na kraji lesa. Biokoridor byl realizován v roce 2012-2013 v rámci finanční pomoci EU, 14. kola Programu rozvoje venkova na období 2007-2013. Součástí zakázky byla následná tříletá péče o vysazené porosty.Náklady na založení biokoridoru činily 1 002 836 Kč včetně DPH, náklady na 3-letou následnou péči  364 812 Kč včetně DPH.

Lokální biokoridor LBK 3-5 je významným krajinotvorným prvkem, rozděluje  velké bloky orné půdy, zlepšuje prostupnost území pro zvěř, snižuje vodní i větrnou erozi,  zvyšuje ekologickou stabilitu krajiny a její estetickou hodnotu. V roce 2016 byla po dohodě pobočky s obcí a velkoplošným uživatelem pozemků zahájena realizace dalších navazujících lokálních biokoridorů, čímž dojde k propojení biocenter napříč celým katastrálním územím Běchary.

 

1.jpg

 

2.jpg

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace