Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Dobrá věc se podařila

Když 2.srpna letošního roku vydal Městský úřad Náchod, Odbor dopravy a silničního hospodářství kolaudační souhlas na stavbu „Polní cesty C1 a C11 v katastrálním území Dolní Radechová“, (poté co na závěrečné kontrolní prohlídce stavby nezjistil závady bránící jejímu užívání), mohli být spokojeni všichni zúčastnění.

Vlastníkům pozemků obě zrekonstruované cesty zpřístupnily jejich nemovitosti, hospodařícím subjektům usnadnily jejich práci, obyvatelům obce Dolní Radechová a příměstské části Babí (patřící k Náchodu) výrazně zkrátily cestu „k sobě“.

Spokojeni byli i pracovníci pobočky v Náchodě, že řízení o komplexní pozemkové úpravě v Dolní Radechové, skončené před 14 lety, se daří promítat do konkrétních výsledků. Že dobré a potřebné prvky ze schváleného plánu společných zařízení nezůstaly jen na papíře. Zde, v katastru Dolní Radechové, to byly již v pořadí šestá a sedmá polní cesta, které se podařilo postavit či zrekonstruovat. Vzhledem k morfologii území, kdy je obec se silnicí a potokem sevřena okolními stráněmi, nejsou polní komunikace moc dlouhé, ale o to víc složitostí bylo potřeba řešit před jejich stavbou a při stavbě.

Stavba polní cesty C11 je pozoruhodná ještě v jedné souvislosti. Na jednom konci cesta navazuje na místní komunikaci v dolnoradechovském intravilánu, na druhém – již v sousedním katastrálním území Babí – ústí do cesty od Babí ke Kosné hoře. Pracovníci pobočky přesvědčili představitele dvou obcí ke spolupráci tak, aby při realizaci „naší“ C11, vložili prostředky obcí také do rekonstrukce navazujících úseků. Vše bylo hotovo v dohodnutém termínu a kvalitní cesta již slouží nejen zemědělským strojům.

   

Některé technické údaje o stavbách:

C1 – řeší dopravní obsluhu pozemků západně od obce Dolní Radechová

     Celková délka 811 m

     Kategorie cesty P 3,5/20, tj. jízdní pruh šířky 3,0 m a 2x zpevněná krajnice 0,25 m

     Povrch z asfaltobetonu (ACP 16 – 50 mm, ACP 11 – 40 mm)

     Jednostranný příčný sklon 3 %

     8 sjezdů na okolní pozemky, napojení 5 souvisejících cest

     Výsadba doprovodné zeleně

     Prodloužení stávající kanalizace na konci upravovaného úseku

 

C11 – řeší dopravní obsluhu pozemků východně od obce Dolní Radechová až po hranici s k.ú. Babí

     Celková délka382 m

     Kategorie cesty P 3,5/20, tj. jízdní pruh šířky 3,0 m a 2x zpevněná krajnice 0,25 m

     Povrch z asfaltobetonu (ACP 16 – 50 mm, ACP 11 – 40 mm)

     Jednostranný příčný sklon 3 %

     Výhybna, 2 sjezdy na okolní pozemky, napojení 2 souvisejících cest

     Výsadba doprovodné zeleně.

 

Cena stavby (bez DPH): 5,9 mil. Kč.

 

1.jpg

 

2.jpg

 

3.jpg

 

 

 

 

      

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace