Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Stížnosti

Příjem stížností

 

Přijímat stížnosti jsou povinny všechny organizační útvary a organizační jednotky SPÚ.

Stížnost je možné podat:

  • písemně v listinné podobě,
  • formou ústního podání,
  • elektronicky do datové schránky,
  • elektronicky na e-mailovou adresu epodatelna@spucr.cz, pokud je opatřena zaručeným elektronickým podpisem
  • faxem nebo v elektronické podobě bez zaručeného elektronického podpisu (e-mailem), takové podání ale musí být do pěti dnů potvrzeno písemně, ústně do záznamu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. V případě nepotvrzení podání nebude považována za stížnost.

Náležitosti stížnosti jsou upraveny správním řádem. Ústně podané stížnosti přijímají všechny organizační útvary nebo organizační jednotky. O přijetí ústně podané stížnosti se sepíše písemný záznam. Záznam obsahuje jméno a příjmení stěžovatele, datum narození, jeho bydliště (případně sídlo právnické osoby), jména a příjmení zúčastněných osob, datum, stručné a výstižné vylíčení průběhu a výsledku jednání a podpisy stěžovatele a zúčastněných osob.

Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.

Přečteno: 37175x

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace