Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Zkoušky odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav

Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zajistí pozemkový úřad, tj. pobočka krajského pozemkového úřadu, odborné zpracování návrhu pozemkových úprav, které sjednotit číslo mohou provádět pouze fyzické osoby odborně způsobilé k projektování pozemkových úprav. Tuto odbornou způsobilost prokazují fyzické osoby oprávněním o odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav, tzn. pravomocným rozhodnutím vydaným v souladu s  ust. § 18 zákona č. 139/2002 Sb.

Zkoušky odborné způsobilosti a jejich organizaci zabezpečuje ústředí Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“).

Ke sjednocení postupu průběhu a organizace zkoušek odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav, výkonu činnosti zkušební komise při udělování úředních oprávnění k projektování pozemkových úprav a postupu při odnímání úředních oprávnění podle § 18 zákona č. 139/2002 Sb., byl vydán Jednací řád ke zkoušce odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav a k postupu při odnímání úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav ve znění změny č. 4, vydaný pod čj. SPU 157658/2020, s účinností od 15. 7. 2020. Úplné znění je uvedeno v přiložených souborech.

 

Informace o podmínkách udělování úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav poskytuje:

 Ing. Helga Lehm, tel.: 729 922 163

 

 

Konání zkoušek odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav v roce 2021

Připomínáme zájemcům o konání zkoušky za účelem získání úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav, že mohou podávat žádosti o vykonání této zkoušky v obvyklém termínu tj. do 30. 6. 2021.

Přihlášky žadatelů o zkoušku, kteří již předložili své žádosti i doklady v roce 2020, zůstávají v platnosti.

Termín konání zkoušek je stanoven na 9.-11. 11. 2021. Přihlášení zájemci o zkoušku budou pozvánkou informováni o přesném datu konání zkoušky.

Žadatelé, kteří podali přihlášku ke zkoušce v roce 2020 a již nemají zájem o vykonání této zkoušky, musí podat písemné zpětvzetí žádosti. Na tomto základě bude řízení o zkoušce zastaveno. Případné zpětvzetí žádosti zašlete na adresu Státní pozemkový úřad, Odbor pozemkových úprav, Husinecká 1024/11a,130 00 Praha – Žižkov nebo do datové schránky úřadu.

Přílohy Poslední aktualizace
Informace k průběhu zkoušek
soubor pdfNové okno( PDF, 128.74 KB)
7.9.2021
Okruhy otázek ke zkoušce od 2017
soubor pdfNové okno( PDF, 320.21 KB)
31.7.2017
Příloha 2 - Protokol o zkoušce
soubor pdfNové okno( PDF, 98.93 KB)
16.7.2020
RO 01_2016 - Jednací řád ke zkouškám odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav
soubor pdfNové okno( PDF, 235.45 KB)
16.7.2020
Vyznačení doložky právní moci
soubor pdfNové okno( PDF, 117.1 KB)
7.9.2021
Žádost o udělení úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav - DOCX
soubor docxNové okno( DOCX, 42.59 KB)
15.5.2019
Žádost o udělení úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav -PDF
soubor pdfNové okno( PDF, 128.94 KB)
15.5.2019

Přečteno: 17719x

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace