Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Ve Svinařích si spolupráci s SPÚ chválí

Obec Svinaře má 750 obyvatel a najdete jí čtyři kilometry jihozápadně od středočeských Řevnic a patnáct kilometrů jihovýchodně od Berouna. V jednom katastru jsou zároveň kromě Svinař také osady Lhotka a Halouny. Na ty přímo navazuje brdské polesí.

„Komplexní pozemkové úpravy jsme zapsali na katastr již v roce 2016. Tři projekty máme ve fázi projektové dokumentace. Zatím nevím, kdy se budou realizovat, protože čekáme na stavební povolení,“ řekl svinařský starosta Vladimír Roztočil a dále dodal, že pozemkové úpravy v jeho obci byly vlastně iniciativou Státního pozemkového úřadu (SPÚ), konkrétně berounské pobočky. „Když jsme se o té možnosti dozvěděli, uvítali jsme ji. Důležitá pro nás byla například možnost zpřístupnění některých pozemků. A i když jsme ze začátku trochu cítili averzi ze strany soukromých zemědělců, myslím, že nakonec všichni byli docela rádi, že se pozemková úprava uskutečnila a že své pozemky scelili. Proběhly i různé výměny ploch a narovnání hranic parcel.“

Obnovení zapomenutého rybníka

Velký zájem o pozemkové úpravy měly Svinaře také díky možnosti vybudovat v rámci společných zařízení různé vodohospodářské projekty. Podle Roztočila by mělo jít například o vodní díla v blízkosti Svinařského potoka: „Připravujeme projekt velkého, skoro tříhektarového rybníka pod obcí, kde jsou mokré louky. To území se nachází vpravo od silnice, která vede ze Svinař do Litně. Rostou tam rákosiny. Dokonce někdy v 17. - 18. století tam už rybník byl. Vody je čím dál tím méně a každý projekt, který ji zadržuje v krajině, je velmi užitečný.“

Kromě velkého rybníku starosta plánuje retenční nádrže nad obcí Svinaře a pod Halounami. Ty by měly zadržet přívaly směřující do obce během prudkých dešťů, aby se voda vsakovala, nebo jen pomalu odtékala. Plány by podle Roztočila měly být dokončeny do začátku jara. Nad Halounami v lese již jeden suchý poldr existuje. „Pak máme přímo nad obcí Svinaře a pod Halounami rokli, kam se stahuje velká voda z polí. Když pak přijdou velké srážky, tak nás to tady vypláchne. Chceme tam vybudovat alespoň dva menší suché poldry nebo ty zmíněné retenční nádrže či jednu tůň, která by také přívalovou vodu mohla zadržet.“

Přímo v obci Svinaře už je požární nádrž Žába, a navíc pod vesnicí u ČOV už jeden rybník je. „U něj máme zpracovaný projekt na odbahnění, protože je to tam hodně zanesené. Stavební povolení bychom chtěli získat někdy v průběhu roku 2019,“ říká Roztočil

Projekty cest

V rámci projektů společných zařízení Svinaře také plánují dvě cesty. Jedna by měla odbočit ze silnice č. 11519 ve směru na Zadní Třebáň a směřovat k tamní zemědělské usedlosti. „Ta je potřeba jako sůl. A pak máme v úmyslu postavit ještě dvě polní cesty, které by vedly ze Svinař polem směrem do Haloun. Lidé pak nebudou muset chodit po nebezpečných komunikacích. Jedna z cest by měla navázat na svinařskou ulici Šípková, která vede směrem k Halounům od původního obecního úřadu. V těchto místech přitom již kdysi polní cesta vedla, ale byla v rámci kolektivizace zaorána,“ říká starosta. Cestu by lemovala alej.

Boj se suchem

Na pozemkových úpravách i projektech společných zařízení Svinaře spolupracují s berounskou pobočku SPÚ. „Rozhodně si nemůžu stěžovat, že by nám třeba někdy nevyšli vstříc. Oceňuji jejich metodickou pomoc. Vydatně také pomáhali, když bylo nutné svolávat různá jednání. Myslím, že jsme si vzájemně vycházeli vstříc, aby ...??:)  vše dopadlo na výbornou,“ říká Roztočil.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace