Státní púozemkový úřad České republiky 2021-06-15T00:00:00+02:00 admin webadmins@spucr.cz http://www.spucr.cz/ Omezení provozu pobočky Trutnov http://spucr.cz/akce/omezeni-provozu-pobocky-trutnov-1.html 2021-06-15T00:00:00+02:00 Dovolujeme si vás informovat, že dne 18.6.2021 od 8. 00 hod. do 16.30 hod. bude omezen provoz na Pobočce Trutnov z důvodu přerušení dodávky elektrické energie. Provoz podatelny bude zajištěn. Za případné komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení. Informace k předběžné tržní konzultaci na poskytování datových služeb pro Státní pozemkový úřad http://spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/informace-k-predbezne-trzni-konzultaci-na-poskytovani-datovych-sluzeb-pro-statni-pozemkovy-urad.html 2021-06-10T00:00:00+02:00 Praha - 10. června 2021 - Česká republika – Státní pozemkový úřad se jako zadavatel rozhodl využít institutu PTK dle ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jako nástroje ke komunikaci s dodavateli, a to za účelem zjištění relevantních a objektivních informací o možnostech trhu v oblasti poskytování datových služeb. Informace k předběžné tržní konzultaci na poskytování datových služeb pro Státní pozemkový úřad http://spucr.cz/akce/informace-k-predbezne-trzni-konzultaci-na-poskytovani-datovych-sluzeb-pro-statni-pozemkovy-urad.html 2021-06-10T00:00:00+02:00 Praha - 10. června 2021 - Česká republika – Státní pozemkový úřad se jako zadavatel rozhodl využít institutu PTK dle ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jako nástroje ke komunikaci s dodavateli, a to za účelem zjištění relevantních a objektivních informací o možnostech trhu v oblasti poskytování datových služeb. Omezení provozu KPÚ Hradec Králové http://spucr.cz/akce/omezeni-provozu-pobocky-hradec-kralove.html 2021-06-07T00:00:00+02:00 Dovolujeme si vás informovat, že dne 7.6.2021 od 8. 00 hod. do 17 hod. bude omezen provoz na Krajském pozemkovém úřadě Hradec Králové z důvodu havárie vodovodního řadu. Provoz podatelny je zajištěn. V případě potřeby je k dispozici kontaktní telefon +420 702 126 671. Na e-mailové zprávy reagujeme. Za případné komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení. Státní pozemkový úřad poskytl svým zaměstnancům 54 784 hodin vzdělávání http://spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/statni-pozemkovy-urad-poskytl-svym-zamestnancum-54-784-hodin-vzdelavani.html 2021-06-04T00:00:00+02:00 Praha, 4. června 2021 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) v roce 2020 poskytl svým zaměstnancům celkem 54 784 hodin vzdělávání. Za první čtvrtletí roku 2021 to bylo 6 804 hodin. SPÚ zveřejnil tato čísla ku příležitosti Mezinárodního dne rozvoje a vzdělávání dospělých, který připadá na sobotu 5. června. Státní pozemkový úřad zahájil 408 veřejných zakázek za 2,240 mld. Kč http://spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/statni-pozemkovy-urad-zahajil-408-verejnych-zakazek-za-2-240-mld-kc.html 2021-05-31T00:00:00+02:00 Praha, 31. května 2021 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) za první čtvrtletí roku 2021 zahájil celkem 408 veřejných zakázek, které se týkají realizací plánů společných zařízení, a to v celkovém objemu předpokládaných hodnot 2,240 mld. Kč bez DPH. Otevírání studánek http://spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/otevirani-studanek.html 2021-05-31T00:00:00+02:00 Praha, 31. května 2021 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) si 31. května připomíná tradici spojenou s otevíráním studánek nebo přivoláváním dešťů. Jedná se o oslavu vody jako takové. Voda byla, je a bude stále pro všechny velice důležitý prvek potřebný pro život i úrodu. Státní pozemkový úřad eviduje 195 památných stromů http://spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/statni-pozemkovy-urad-eviduje-195-pamatnych-stromu.html 2021-05-28T00:00:00+02:00 Praha, 28. května 2021 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) ku příležitost evropského dne parků, který připadá na 24. května, zrevidoval data týkající se počtu památných stromů, alejí a stromořadí na pozemcích v příslušnosti hospodařit SPÚ. Zároveň na webových stránkách SPÚ bylo do provozu uvedeno počitadlo, které poukazuje, že bylo doposud zasazeno 25,770 stromů, 63,895 keřů a zatravněna plocha o výměře 108 ha. Oznámení o vložení nové nabídky do Nabídky pronájmu domů a bytů k bydlení http://spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/oznameni-o-vlozeni-nove-nabidky-do-oznameni-o-vlozeni-nove-nabidky-do-bytoveprostory.html 2021-05-25T00:00:00+02:00 Na webových stránkách byla vložena nová nabídka typu Nabídky pronájmu domů a bytů k bydlení, která je dostupná od 25.05.2021 Státní pozemkový úřad realizuje 250 opatření podporujících biodiverzitu http://spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/statni-pozemkovy-urad-realizuje-250-opatreni-podporujicich-biodiverzitu.html 2021-05-21T00:00:00+02:00 Praha, 21. května 2021 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) v roce 2021 předpokládá realizace cca 250 vodohospodářských, protierozních a ekologických opatření podporujících biodiverzitu navržených v rámci komplexních pozemkových úprav ve výši více než cca 600 mil. Kč.