Státní púozemkový úřad České republiky 2021-04-21T00:00:00+02:00 admin webadmins@spucr.cz http://www.spucr.cz/ Omezení provozu Pobočky Kolín 21. a 22. 4. 2021 http://spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/omezeni-provozu-pobocky-kolin-21-a-22-4-2021.html 2021-04-21T00:00:00+02:00 Omezení provozu Pobočky Kolín 21. a 22. 4. 2021 http://spucr.cz/akce/omezeni-provozu-pobocky-kolin-21-a-22-4-2021.html 2021-04-21T00:00:00+02:00 Omezení provozu Pobočky Trutnov 23. 4. 2021 http://spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/omezeni-provozu-pobocky-trutnov-23-4-2021.html 2021-04-19T00:00:00+02:00 Omezení provozu Pobočky Trutnov 23. 4. 2021 http://spucr.cz/akce/omezeni-provozu-pobocky-trutnov-23-4-2021.html 2021-04-19T00:00:00+02:00 Pobočka Znojmo výsadbou větrolamů snižuje vliv větrné eroze na krajinu jižní Moravy a současně zlepšuje protierozní ochranu obcí na Znojemsku http://spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/pobocka-znojmo-vysadbou-vetrolamu-snizuje-vliv-vetrne-eroze-na-krajinu-jizni-moravy-a-soucasne-zlepsuje-protierozni-ochranu-obci-na-znojemsku.html 2021-04-14T00:00:00+02:00 Znojemsko patří mezi nejsušší oblasti České republiky. Pobočka Znojmo realizací větrolamů omezuje vliv větrné eroze na stále se snižující kvalitu zemědělské půdy a prašnost v obcích na Znojemsku. Dřívější svérázné hospodaření během socializace zemědělství spojené se scelováním bloků orné půdy v rámci přizpůsobení krajiny mechanizaci způsobilo zemědělské půdě a v globále životnímu prostředí, značné a často jen velmi těžko návratné škody. Obecně došlo ke zvětšení pozemků na erozně náchylných půdách. Navíc byly odstraněny typické meze s rozptýlenou zelení, remízky, které kromě své protierozní funkce plnily i funkci ekologickou jako interakční prvky a poskytovaly útočiště hmyzu, ptactvu, drobné polní zvěři, které často slouží jako faktor biologického boje proti škůdcům. Informace k zahájení předběžné tržní konzultace ke stanovení zadávacích podmínek veřejných zakázek na stavební práce s ohledem na aspekty společensky odpovědného zadávání http://spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/informace-k-zahajeni-predbezne-trzni-konzultace-ke-stanoveni-zadavacich-podminek-verejnych-zakazek-na-stavebni-prace-s-ohledem-na-aspekty-spolecensky-odpovedneho-zadavani.html 2021-04-13T00:00:00+02:00 Praha, 13. dubna 2020 – Státní pozemkový úřad využil institutu předběžné tržní konzultace dle ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vypsal předběžnou tržní konzultaci za účelem stanovení zadávacích podmínek stavebních prací s prvky společensky odpovědného zadávání a inovací. Informace k zahájení předběžné tržní konzultace ke stanovení zadávacích podmínek veřejných zakázek na stavební práce s ohledem na aspekty společensky odpovědného zadávání http://spucr.cz/akce/informace-k-zahajeni-predbezne-trzni-konzultace-ke-stanoveni-zadavacich-podminek-verejnych-zakazek-na-stavebni-prace-s-ohledem-na-aspekty-spolecensky-odpovedneho-zadavani.html 2021-04-13T00:00:00+02:00 Praha, 13. dubna 2020 – Státní pozemkový úřad využil institutu předběžné tržní konzultace dle ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vypsal předběžnou tržní konzultaci za účelem stanovení zadávacích podmínek stavebních prací s prvky společensky odpovědného zadávání a inovací. O Ceně veřejnosti 14. ročníku soutěže Žít krajinou rozhodnou hlasující během dubna http://spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/o-cene-verejnosti-14-rocniku-souteze-zit-krajinou-rozhodnou-hlasujici-behem-dubna.html 2021-04-09T00:00:00+02:00 Praha, 9. dubna 2021 – Do 30. dubna může veřejnost svým hlasem podpořit některý z 42 přihlášených projektů v letošním již 14. ročníku soutěže Žít krajinou. V ní Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci se Stálou komisí senátu pro rozvoj venkova a s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy hledá nejkvalitnější realizovaná tzv. společná zařízení navrhovaná v pozemkových úpravách. Jednou z udělovaných cen je Cena veřejnosti. O Ceně veřejnosti 14. ročníku soutěže Žít krajinou rozhodnou hlasující během dubna http://spucr.cz/akce/o-cene-verejnosti-14-rocniku-souteze-zit-krajinou-rozhodnou-hlasujici-behem-dubna.html 2021-04-09T00:00:00+02:00 Praha, 9. dubna 2021 – Do 30. dubna může veřejnost svým hlasem podpořit některý z 42 přihlášených projektů v letošním již 14. ročníku soutěže Žít krajinou. V ní Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci se Stálou komisí senátu pro rozvoj venkova a s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy hledá nejkvalitnější realizovaná tzv. společná zařízení navrhovaná v pozemkových úpravách. Jednou z udělovaných cen je Cena veřejnosti. Omezení provozu Pobočky Svitavy 8. 4. 2021 http://spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/omezeni-provozu-pobocky-svitavy-8-4-2021.html 2021-04-07T00:00:00+02:00 Omezení provozu Pobočky Svitavy 8. 4. 2021 http://spucr.cz/akce/omezeni-provozu-pobocky-svitavy-8-4-2021.html 2021-04-07T00:00:00+02:00