Státní púozemkový úřad České republiky 2022-01-20T00:00:00+01:00 admin webadmins@spucr.cz http://www.spucr.cz/ Státní pozemkový úřad v roce 2021 vynaložil 2,965 miliard Kč na pozemkové úpravy http://spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/statni-pozemkovy-urad-v-roce-2021-vynalozil-2-965-miliard-kc-na-pozemkove-upravy.html 2022-01-20T00:00:00+01:00 Praha, 20. ledna 2022 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) vynaložil v roce 2021 na pozemkové úpravy finanční prostředky v celkové výši 2,965 miliard Kč, což je historicky nejvyšší částka, s kterou kdy SPÚ operoval. Putovní výstava ČAS v Hradci Králové http://spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/putovni-vystava-cas-v-hradci-kralove.html 2022-01-05T00:00:00+01:00 Státní pozemkový úřad vás zve na putovní výstavu ČAS. Datum konání: 03. 01. 2022 do 31. 01. 2022 Místo konání: Foyer, 1. patro Centra celoživotního vzdělávání, Knihovna města Hradce Králové, Wonkova 162/1a Putovní výstava ČAS v Hradci Králové http://spucr.cz/akce/putovni-vystava-cas-v-hradci-kralove.html 2022-01-05T00:00:00+01:00 Státní pozemkový úřad vás zve na putovní výstavu ČAS. Datum konání: 03. 01. 2022 do 31. 01. 2022 Místo konání: Foyer, 1. patro Centra celoživotního vzdělávání, Knihovna města Hradce Králové, Wonkova 162/1a Veselé Vánoce http://spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/vesele-vanoce.html 2021-12-24T00:00:00+01:00 Omezení provozu Pobočky Znojmo 23. 12. 2021 http://spucr.cz/akce/omezeni-provozu-pobocky-znojmo-23-12-2021.html 2021-12-22T00:00:00+01:00 Státní pozemkový úřad spustil vlastní geografický portál http://spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/statni-pozemkovy-urad-spustil-vlastni-geograficky-portal.html 2021-12-21T00:00:00+01:00 Praha, 21. prosince 2021 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) spouští pro veřejnost vlastní geografický portál. V rámci tohoto veřejného informačního systému budou uživatelům poskytovány aktuální a přehledné geografické informace vztažené k agendám SPÚ. Státní pozemkový úřad vyhlašuje 15. ročník soutěže Žít krajinou http://spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/statni-pozemkovy-urad-vyhlasuje-15-rocnik-souteze-zit-krajinou.html 2021-12-15T00:00:00+01:00 Praha, 15. prosince 2021 – Symbolicky 15. prosince v 15:00 Státní pozemkový úřad (SPÚ) vyhlásil 15. ročník soutěže Žít krajinou 2021. Soutěž zaměřenou na komplexní pozemkové úpravy pořádá SPÚ ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ) již od roku 2006. Krajské pobočky SPÚ, projektanti, stavitelé nebo obce či vlastníci realizované stavby mohou své projekty přihlásit do 20. února 2022. Soutěž podporuje projekty, které svým charakterem splňují požadavky na celkové řešení krajiny nebo její části. Přihlásit lze takové projekty, které byly dokončeny nejpozději 31. prosince 2020. Státní pozemkový úřad vyhlašuje 15. ročník soutěže Žít krajinou http://spucr.cz/akce/statni-pozemkovy-urad-vyhlasuje-15-rocnik-souteze-zit-krajinou.html 2021-12-15T00:00:00+01:00 Praha, 15. prosince 2021 – Symbolicky 15. prosince v 15:00 Státní pozemkový úřad (SPÚ) vyhlásil 15. ročník soutěže Žít krajinou 2021. Soutěž zaměřenou na komplexní pozemkové úpravy pořádá SPÚ ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ) již od roku 2006. Krajské pobočky SPÚ, projektanti, stavitelé nebo obce či vlastníci realizované stavby mohou své projekty přihlásit do 20. února 2022. Soutěž podporuje projekty, které svým charakterem splňují požadavky na celkové řešení krajiny nebo její části. Přihlásit lze takové projekty, které byly dokončeny nejpozději 31. prosince 2020. Omezení provozu KPÚ Hradec Králové 8. 12. 2021 http://spucr.cz/akce/omezeni-provozu-kpu-hradec-kralove-8-12-2021.html 2021-12-07T00:00:00+01:00 Veřejné zakázky na údržbu melioračních staveb http://spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/verejne-zakazky-na-udrzbu-melioracnich-staveb.html 2021-11-19T00:00:00+01:00 Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) informuje dodavatele a případné zájemce o probíhajícím zadávacím řízení k zavedení dynamického nákupního systému (dále také „DNS“) k Provádění údržby melioračních staveb ve správě SPÚ. Veřejné zakázky na údržbu melioračních staveb http://spucr.cz/akce/verejne-zakazky-na-udrzbu-melioracnich-staveb.html 2021-11-19T00:00:00+01:00 Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) informuje dodavatele a případné zájemce o probíhajícím zadávacím řízení k zavedení dynamického nákupního systému (dále také „DNS“) k Provádění údržby melioračních staveb ve správě SPÚ.