Státní púozemkový úřad České republiky 2021-09-22T00:00:00+02:00 admin webadmins@spucr.cz http://www.spucr.cz/ Předběžná tržní konzultace k nákupu hybridních vozidel (mild-hybrid) http://spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/predbezna-trzni-konzultace-k-nakupu-hybridnich-vozidel-mild-hybrid.html 2021-09-22T00:00:00+02:00 Praha, 22. září 2021 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) se jako zadavatel rozhodl využít institutu předběžné tržní konzultace (PTK) dle ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zadávání veřejných zakázek, a zahájil dne 22. 9. 2021 PTK s cílem stanovit zadávací podmínky veřejné zakázky na dodávku hybridních osobních vozidel (mild-hybrid). MINIVÝSTAVA - 30 let pozemkových úřadů http://spucr.cz/akce/minivystava-30-let-pozemkovych-uradu.html 2021-09-15T00:00:00+02:00 Předběžná tržní konzultace k nákupu hybridních vozidel (PHEV) http://spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/predbezna-trzni-konzultace-k-nakupu-hybridnich-vozidel-phev.html 2021-08-25T00:00:00+02:00 Praha, 25. srpna 2021 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) se jako zadavatel rozhodl využít institutu předběžné tržní konzultace (PTK) dle ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zadávání veřejných zakázek, a zahájil dne 25. 8. 2021 PTK s cílem stanovit zadávací podmínky veřejné zakázky na dodávku hybridních osobních vozidel tzv. Plug-in hybrid, neboli Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV). PHEV je označení pro paralelní hybridní automobily, jejichž baterii lze dobíjet i z externího zdroje elektrické energie (elektrické zásuvky). Automobily PHEV sdílejí charakteristiky běžných vozů s hybridním pohonem, které jsou vybaveny jak elektromotorem, tak spalovacím motorem, a elektromobilů, vybavených zásuvkou pro připojení k elektrické síti. Státní pozemkový úřad obhájil druhé místo podle K-Indexu http://spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/statni-pozemkovy-urad-obhajil-druhe-misto-podle-k-indexu.html 2021-08-24T00:00:00+02:00 Praha, 24. srpna 2021 – Protikorupční uskupení Hlídač státu vyhlásilo výsledky indexu korupčního rizika K-Index za rok 2020. Státní pozemkový úřad (SPÚ) obhájil celkové druhé místo a s počtem 0,58 bodů si vysloužil hodnocení nejvyšší. Na škále od A po F získal rating A, který znamená, že hodnotící subjekt nevykazuje téměř žádné rizikové faktory. Zakázky z jednotlivých oborů se u dodavatelů nekoncentrují, ani že se zakázky s podezřelou cenou nekoncentrují u žádných dodavatelů. Ze všech subjektů se SPÚ umístil na druhém místě za PRISKO a.s.. Státní pozemkový úřad na výstavě Země živitelka http://spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/statni-pozemkovy-urad-na-vystave-zeme-zivitelka-3.html 2021-08-23T00:00:00+02:00 Praha, 23. srpna 2021 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) představí svoji činnost na mezinárodním agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Letošní ročník se koná ve dnech 26. - 31. srpna 2021. Návštěvníky seznámíme s činností úřadu, poradíme, jak postupovat například při směnách pozemků, nahlášení erozní událost na zemědělské půdě nebo například vysvětlíme, co vše obnáší proces pozemkových úprav. Právě pozemkové úpravy jsou jednou z nosných agend SPÚ. V jejich rámci se mimo jiné realizují zařízení proti negativním dopadům klimatické změny, zejména sucha a povodní, a další přírodě blízká opatření, která jsou v souladu s vládou schválenou koncepcí boje proti suchu. Zápis z předběžná tržní konzultace (PTK) k zavedení dynamického nákupního systému k zadávání veřejných zakázek na provádění údržby melioračních staveb http://spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/zapis-z-predbezna-trzni-konzultace-ptk-k-zavedeni-dynamickeho-nakupniho-systemu-k-zadavani-verejnych-zakazek-na-provadeni-udrzby-melioracnich-staveb.html 2021-08-03T00:00:00+02:00 Praha, 3. srpna 2021 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) jako zadavatel dne 2. 7. 2021 oslovil prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky téměř 380 dodavatelů k účasti na předběžné tržní konzultaci k zavedení dynamického nákupního systému k zadávání veřejných zakázek na provádění údržby melioračních staveb. Pobočka Šumperk se postarala o ošetření památných stromů http://spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/pobocka-sumperk-se-postarala-o-osetreni-pamatnych-stromu.html 2021-07-09T00:00:00+02:00 Památné stromy jsou mimořádně významnými stromy, vyhlášeny rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné. Jedná se o stromy, které vynikají svým vzrůstem, stářím nebo jsou významnými krajinnými dominantami, mohou připomínat významnou historickou událost nebo pověst. Odpovědnost za správnou péči o památné stromy náleží vlastníkovi pozemku, na kterém památný strom roste, a právě Státní pozemkový úřad, přesněji Pobočka Šumperk se takto postarala o ošetření dvou památných stromů na pozemcích ve správě SPÚ. Úvodní jednání Komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělu v k. ú. Skupice u Postoloprt http://spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/uvodni-jednani-komplexnich-pozemkovych-uprav-s-rekonstrukci-pridelu-v-k-u-skupice-u-postoloprt.html 2021-07-08T00:00:00+02:00 Dne 23. června 2021 proběhlo v zasedací místnosti Městského úřadu Postoloprty úvodní jednání Komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) s rekonstrukcí přídělu v k. ú. Skupice u Postoloprt. Skupice je zemědělská vesnice při řece Ohři, část města Postoloprty v okrese Louny. Původně ležela na břehu řeky, pro četné povodně však byla v 18. stol. přemístěna jižněji. Nachází se asi 2,5 km na jih od Postoloprt. Obnova „Rybníka pod lesem“ v k. ú. Malměřice http://spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/obnova-rybnika-pod-lesem-v-k-u-malmerice.html 2021-07-08T00:00:00+02:00 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, v roce 2021 zrealizovala investiční akci Obnova stávajícího vodního díla – „Rybník pod lesem“ v k. ú. Malměřice, jako opatření k zadržování vody v krajině. Předběžná tržní konzultace (PTK) k zavedení dynamického nákupního systému k zadávání veřejných zakázek na provádění údržby melioračních staveb http://spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/predbezna-trzni-konzultace-ptk-k-zavedeni-dynamickeho-nakupniho-systemu-k-zadavani-verejnych-zakazek-na-provadeni-udrzby-melioracnich-staveb.html 2021-07-02T00:00:00+02:00 Praha, 2. července 2021 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) se jako zadavatel rozhodl využít institutu PTK dle ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zadávání veřejných zakázek, a to jako nástroje: 1) k seznámení potenciálních dodavatelů s dynamickým nákupním systémem (dále jen „DNS“), prostřednictvím kterého bude v následujících dvou letech SPÚ zadávat veřejné zakázky na provádění údržby melioračních staveb; 2) ke stanovení zadávacích podmínek veřejných zakázek na údržby melioračních staveb tak, aby byly smysluplné a přiměřené. Předběžná tržní konzultace (PTK) k zavedení dynamického nákupního systému k zadávání veřejných zakázek na provádění údržby melioračních staveb http://spucr.cz/akce/predbezna-trzni-konzultace-ptk-k-zavedeni-dynamickeho-nakupniho-systemu-k-zadavani-verejnych-zakazek-na-provadeni-udrzby-melioracnich-staveb.html 2021-07-02T00:00:00+02:00 Praha, 2. července 2021 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) se jako zadavatel rozhodl využít institutu PTK dle ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zadávání veřejných zakázek, a to jako nástroje: 1) k seznámení potenciálních dodavatelů s dynamickým nákupním systémem (dále jen „DNS“), prostřednictvím kterého bude v následujících dvou letech SPÚ zadávat veřejné zakázky na provádění údržby melioračních staveb; 2) ke stanovení zadávacích podmínek veřejných zakázek na údržby melioračních staveb tak, aby byly smysluplné a přiměřené.