Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Jihomoravský

Pobočka Vyškov dokončila realizaci protierozního opatření v k.ú. Drnovice u Vyškova

Pobočka Vyškov během podzimu 2019 zabezpečila výsadbu krajinných prvků, sloužících především jako protierozní opatření nad zastavěnou částí obce Drnovice. Obec Drnovice se nachází asi 4 km západním směrem od obce Vyškov. Potřeba vybudovat zde tento prvek společných zařízení vzešla z návrhu komplexních pozemkových úprav (zapsaných do katastru nemovitostí v roce 2013) a z potřeby obce ochránit území před prvním přívalem vody z přilehlých polí, která leží na poměrně svažitých a dlouhých pozemcích. Protože se jedná o plochu v silně návětrném území, bude opatření sloužit také k ochraně před větrnou erozí....

Kolegové z Pobočky Blansko pomohli vymezit nové oblasti CHKO Moravský kras

Oficiální pochvala vedoucího správy CHKO Moravský kras patří našim kolegům z Pobočky Blansko. RNDr. Leoš Štefka v ní ocenil pomoc při vymezení nové oblasti Ostrovská krasová plošina. Pod ní se totiž nachází unikátní 43 km dlouhý systém Amatérské jeskyně zapsaný mezi mezinárodně významné mokřady Ramsarské úmluvy. Pro jeho ochranu, ale i ochranu specifických jeskynních živočichů či kvalitu vody, je třeba zatravnit místa s nejintenzivnějšími průsaky do krasového podzemí. Přesné vymezení I. zóny pomohlo dohodnout úpravu hospodaření se zemědělci....

Pobočka Vyškov realizuje další biocentrum – LBC1 v k.ú. Kroužek

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov začal na podzim roku 2018, na základě žádosti Města Rousínov, s realizací lokálního biocentra LBC1 v katastrálním území Kroužek....

Uzavření Pobočky Blansko dne 31. 5. 2019

Z provozních důvodů bude v pátek 31. 5. 2019 zcela uzavřena Pobočka Blansko. Dokumenty do podatelny převezme v tento den referentka Státního zemědělského intervenčního fondu, který sídlí na stejném patře v budově Poříčí 18, 678 42 Blansko. Bližší informace získáte na tel. 725 902 972. Děkujeme za pochopení....

Omezení provozu Pobočky Břeclav

Z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektřiny bude ve čtvrtek 28. 3. 2019 (8 - 14 hod.) omezen provoz Pobočky Břeclav (KPÚ pro Jihomoravský kraj)....

Oznámení o omezení provozu Pobočky Znojmo z technických důvodů

Z technických důvodů bude v pondělí 31. 12. 2018 od 12 hod. do 16:30 hod. přerušen provoz na Pobočce Znojmo (KPÚ pro Jihomoravský kraj)....

Oznámení o omezení provozu Pobočky Znojmo

V souvislosti se Znojemským historickým vinobraním bude v pátek 14. 9. 2018 od 12 hod. omezen provoz na Pobočce Znojmo (KPÚ pro Jihomoravský kraj)....

Oznámení o částečném omezení provozu Pobočky Hodonín

Z důvodu stěhování a vybudování nové strukturované kabeláže bude ve dnech 10.9. až 21.9.2018 částečně omezen provoz Pobočky Hodonín (KPÚ pro Jihomoravský kraj)....

Rekonstrukce přídělů a komplexní pozemková úprava Pohořelice

Státní pozemkový úřad, Pobočka Břeclav zahájil komplexní pozemkovou úpravu (dále KoPÚ) v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou dne  13.7.2006....

Oznámení o přerušení provozu Pobočky Blansko (KPÚ pro Jihomoravský kraj)

Z důvodu přerušení dodávky pitné vody bude v pondělí 16. 7. 2018 od 14 hod. přerušen provoz na Pobočce Blansko (KPÚ pro Jihomoravský kraj)....

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace