Společná zařízení roku vyhlášena

Zemědělec, 21. 3. 2016

Zemědělec, Oldřich Přibík       

Minulý týden byly v prostorách Senátu Parlamentu ČR vyhlášeny výsledky devátého ročníku soutěže Společné zařízení roku, kterou pořádá Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy. Společná zařízení byla odbornou komisí hodnocena ve třech kategoriích. Současně byla vyhlášena cena SPÚ a cena veřejnosti, která je udělována projektu s nejvyšším počtem hlasů získaných ze strany veřejnosti prostřednictvím internetového hlasování.

V kategorii opatření ke zpřístupnění pozemků zvítězila polní cesta v katastrálním území Olešnice na Moravě v okrese Blansko. V kategorii protierozních a vodohospodářských opatření vyhrála krajinotvorná nádrž na toku Mušalec v katastrálním území Třanovice na Frýdecko-Místecku, která také získala cenu Státního pozemkového úřadu a cenu veřejnosti. Ve třetí kategorii věnované životnímu prostředí získalo prvenství opatření na zvýšení ekologické stability v katastrálním území Lichkov v okrese Ústí nad Orlicí.

Celkem bylo přihlášených projektů 92, nejvíc, 56, v kategorii týkající se zpřístupnění pozemků. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže zahájil senátor a předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Miroslav Nenutil za účasti senátora a místopředsedy Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Petra Šilara, ústřední ředitelky SPÚ Svatavy Maradové a předsedy Sdružení místních samospráv ČR europoslance Stanislava Polčáka.

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách a ocenit kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, projektantů i dodavatelů.

„Prostřednictvím Státního pozemkového úřadu bylo v loňském roce realizováno v krajině několik stovek projektů v celkové hodnotě 1,48 miliardy korun,“ zhodnotila působení úřadu jeho ústřední ředitelka a dodala: „Zatímco v roce 2013 bylo nově rozpracováno pouze 85 nových projektů komplexních pozemkových úprav, v roce 2015 to bylo celkem 271 akcí.“

Předloňský rok byl co se týče investic rekordní, jenom na tvorbu cest šlo 1,55 miliardy korun. Od loňského roku se SPÚ soustředí na opatření proti suchu, jako jsou mokřady, tůně či ochranné nádrže. „Pozemkové úpravy se nadále zaměří především na opatření zajišťující hospodaření s vodou v krajině a opatření zabraňující erozi půdy,“ doplnila Maradová.

Podle jejích slov mají společná zařízení vytvořená v pozemkových úpravách velmi pozitivní přínos nejen pro zvýšení kvality životního prostředí, ale i kvality života na venkově. Jejich význam v současné době, kdy se celospolečensky řeší negativní dopady klimatických změn, roste. Realizovaná společná zařízení, jako jsou mokřady, tůně, ochranné nádrže, meze, liniové i plošné výsadby, řeší aktuální problémy v krajině, jako je vodní a větrná eroze, prevence povodní i sucha, ale přinášejí i pestrost a rozmanitost krajiny.

Součástí slavnostního vyhlášení vítězů letošního ročníku soutěže byl i podpis dohody o vzájemné spolupráci, kterou podepsala ústřední ředitelka SPÚ spolu s předsedou Sdružení místních samospráv ČR. Dohoda specifikuje oblasti, ve kterých si oba partneři mohou výrazně pomoci. Jde například o vzájemné konzultace návrhů legislativních předpisů týkajících se pozemkových úprav nebo spolupráci na podpoře místních samospráv v oblastech činností příslušejících SPÚ.

 

Foto popis| Vyhlašování výsledků soutěže zahájil senátor Miroslav Nenutil (zleva) za účasti místopředsedy senátní komise pro rozvoj venkova Petra Šilara, ústřední ředitelky SPÚ Svatavy Maradové a předsedy Sdružení místních samospráv ČR Stanislava Polčáka.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace