Státní púozemkový úřad České republiky 2018-03-15T00:00:00+01:00 admin webadmins@spucr.cz http://www.spucr.cz/ Samostatný odborný referent (asistent/ka), kancelář ústředního ředitele http://spucr.cz/aktuality/samostatny-odborny-referent-asistent-ka-kancelar-ustredniho-reditele.html 2018-03-15T00:00:00+01:00 Státní pozemkový úřad přijme zaměstnance na pozici samostatný odborný referent (asistent/ka), kancelář ústředního ředitele. Státní pozemkový úřad je v soudních sporech nadprůměrně úspěšný http://spucr.cz/aktuality/statni-pozemkovy-urad-je-v-soudnich-sporech-nadprumerne-uspesny.html 2018-03-13T00:00:00+01:00 Praha, 13. března 2018 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) historicky řešil více než 8 000 soudních sporů. K jejich výraznému nárůstu došlo zejména v posledních třech letech, kdy úřad zaevidoval přes 2 000 nových žalob. I navzdory tomuto faktu se SPÚ dařilo u soudů dosáhnout 80% úspěšnosti. V současné době Státní pozemkový úřad eviduje přibližně 3 500 soudních sporů. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada, Pobočka Rakovník http://spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-rada-odborny-rada-pobocka-rakovnik-3.html 2018-03-12T00:00:00+01:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada, Pobočka Rakovník. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení trestněprávní agendy, stížností a žádostí podle zák. č. 106/1999 Sb. http://spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-oddeleni-trestnepravni-agendy-stiznosti-a-zadosti-podle-zak-c-106-1999-sb-3.html 2018-03-12T00:00:00+01:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení trestněprávní agendy, stížností a žádostí podle zák. č. 106/1999 Sb. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení veřejných zakázek pro pozemkové úpravy, odbor veřejných zakázek http://spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-oddeleni-verejnych-zakazek-pro-pozemkove-upravy-odbor-verejnych-zakazek.html 2018-03-12T00:00:00+01:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení veřejných zakázek pro pozemkové úpravy, odbor veřejných zakázek. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada, Pobočka Znojmo http://spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-vrchni-referent-rada-pobocka-znojmo-4.html 2018-03-12T00:00:00+01:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada, Pobočka Znojmo . Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada, Pobočka Havlíčkův Brod http://spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-pobocka-havlickuv-brod-1.html 2018-03-12T00:00:00+01:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada, Pobočka Havlíčkův Brod. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení bezpečnosti http://spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-oddeleni-bezpecnosti-8.html 2018-03-07T00:00:00+01:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení bezpečnosti. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení tvorby cen a verifikace http://spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-oddeleni-tvorby-cen-a-verifikace-6.html 2018-03-05T00:00:00+01:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení tvorby cen a verifikace. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení podpory a správy aplikací (procesní analytik), odbor rozvoje ICT a řízení projektů http://spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-oddeleni-podpory-a-spravy-aplikaci-procesni-analytik-odbor-rozvoje-ict-a-rizeni-projektu.html 2018-03-05T00:00:00+01:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení podpory a správy aplikací (procesní analytik), odbor rozvoje ICT a řízení projektů.