Státní púozemkový úřad České republiky 2018-05-18T00:00:00+02:00 admin webadmins@spucr.cz http://www.spucr.cz/ Revoluční rozhodnutí soudu - Nejstarší vinice Šobes v ČR zůstává ve vlastnictví státu http://spucr.cz/aktuality/revolucni-rozhodnuti-soudu-nejstarsi-vinice-sobes-v-cr-zustava-ve-vlastnictvi-statu.html 2018-05-18T00:00:00+02:00 Praha, 18. května 2018 – Krajský soud v Brně potvrdil prvoinstanční rozhodnutí Okresního soudu ve Znojmě ve věci žaloby Agropodniku Mašovice o vydání náhradních pozemků v rámci restitučního sporu vedeného se Státním pozemkovým úřadem (SPÚ). Soud konstatoval, že se SPÚ v rámci restitučního řízení „nedopustil liknavosti, diskriminace ani svévolného jednání“. Jedná se o revoluční soudní rozhodnutí, kdy soud potvrdil, že SPÚ nabízí ve veřejných nabídkách pro oprávněné osoby dostatečný počet pozemků v odpovídající kvalitě. Státní pozemkový úřad zavádí procesní řízení http://spucr.cz/aktuality/statni-pozemkovy-urad-zavadi-procesni-rizeni.html 2018-05-16T00:00:00+02:00 Praha, 16. května 2018 – Státní pozemkový úřad úspěšně dokončil úvodní etapy projektu zpracování vrcholového procesního modelu úřadu, který zvýší efektivitu práce a sníží chybovost. Projekt je rozvržen celkem do čtyř etap. V současné době je dokončena první a druhá etapa, jejichž předmětem byla analytická část a návrh zjednodušení procesů vykonávaných na SPÚ. Oznámení o vložení nové nabídky do Nabídky pronájmu domů a bytů k bydlení http://spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vlozeni-nove-nabidky-do-oznameni-o-vlozeni-nove-nabidky-do-bytoveprostory.html 2018-05-04T00:00:00+02:00 Na webových stránkách byla vložena nová nabídka typu Nabídky pronájmu domů a bytů k bydlení, která je dostupná od 04.05.2018 Státní pozemkový úřad vyhlásí výsledky soutěže Žít krajinou http://spucr.cz/aktuality/statni-pozemkovy-urad-vyhlasi-vysledky-souteze-zit-krajinou.html 2018-04-27T00:00:00+02:00 Upozornění pro restituenty http://spucr.cz/aktuality/upozorneni-pro-restituenty.html 2018-04-24T00:00:00+02:00 Oznámení o vložení nové nabídky do Nabídky pronájmu domů a bytů k bydlení http://spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vlozeni-nove-nabidky-do-oznameni-o-vlozeni-nove-nabidky-do-bytoveprostory.html 2018-04-23T00:00:00+02:00 Na webových stránkách byla vložena nová nabídka typu Nabídky pronájmu domů a bytů k bydlení, která je dostupná od 23.04.2018 Týden krajiny - Výzva ke koordinované celospolečenské pomoci krajině http://spucr.cz/aktuality/tyden-krajiny-vyzva-ke-koordinovane-celospolecenske-pomoci-krajine.html 2018-04-20T00:00:00+02:00 Praha, 20. dubna 2018 – Ve dnech 23. až 29. dubna 2018 letos nově přichází Státní pozemkový úřad s iniciativou nazvanou „Týden krajiny“. Týden krajiny se obrací k obcím a starostům, ke studentům, k široké veřejnosti. Cílem je umožnit zapojení každého občana do péče o krajinu, v podobném duchu jako se celá společnost zapojila třeba do třídění odpadu. Víte, jak se léčí česká krajina? Přijďte se podívat na fotografickou výstavu na střeše muzea http://spucr.cz/aktuality/vite-jak-se-leci-ceska-krajina-prijdte-se-podivat-na-fotografickou-vystavu-na-strese-muzea.html 2018-04-16T00:00:00+02:00 Na nově přístupné střeše Národního zemědělského muzea si nyní užijete nejen pražské výhledy, ale i nevšední záběry české krajiny. Fotografická výstava Státní pozemkový úřad – správce české krajiny představuje místa v České republice, do kterých se díky plánovaným zásahům vrátily krajinné prvky, tolik potřebné pro udržení zdravé rovnováhy. Výstava potrvá od 15. dubna do 16. května. Oznámení o omezení provozu Pobočky Kladno http://spucr.cz/aktuality/oznameni-o-omezeni-provozu-pobocky-kladno.html 2018-04-06T00:00:00+02:00 Z důvodu přerušení dodávky elektřiny bude dne 11. 4. 2018 přerušen provoz Pobočky Kladno (KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha) od 8 do 11 hod. SPÚ připravil další veřejnou nabídku pro restituenty http://spucr.cz/aktuality/spu-pripravil-dalsi-verejnou-nabidku-pro-restituenty.html 2018-03-24T00:00:00+01:00 Praha, 23. březen 2018 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) vyhlašuje již druhou veřejnou nabídku pozemků pro restituenty v letošním roce. Oprávněné osoby mohou vybírat z 1 112 pozemků o celkové rozloze 1 340 hektarů, které se nacházejí na celém území republiky. Jedná se o jednu ze tří letošních nabídek připravených do konce pololetí letošního roku, kdy budou ukončeny restituce formou převodu náhradních pozemků. Oproti minulým rokům je tak za pololetí rozšířen počet nabídek o jednu.