Státní púozemkový úřad České republiky 2017-07-21T00:00:00+02:00 admin webadmins@spucr.cz http://www.spucr.cz/ Termín konání zkoušek odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav http://spucr.cz/aktuality/termin-konani-zkousek-odborne-zpusobilosti-k-projektovani-pozemkovych-uprav.html 2017-07-21T00:00:00+02:00 Vážení, Termín konání zkoušek odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav byl stanoven na 22.11 a 23.11.2017 Termín konání zkoušek odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav http://spucr.cz/akce/termin-konani-zkousek-odborne-zpusobilosti-k-projektovani-pozemkovych-uprav.html 2017-07-21T00:00:00+02:00 Vážení, Termín konání zkoušek odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav byl stanoven na 22.11 a 23.11.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitel odboru vnitřní správy http://spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-reditel-odboru-vnitrni-spravy-1.html 2017-07-19T00:00:00+02:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ředitel odboru vnitřní správy. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení programového vývoje http://spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-vedouci-oddeleni-programoveho-vyvoje-1.html 2017-07-19T00:00:00+02:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucí oddělení programového vývoje . Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení správy vodohospodářských staveb České Budějovice http://spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-rada-odborny-rada-oddeleni-spravy-vodohospodarskych-staveb-ceske-budejovice-2.html 2017-07-18T00:00:00+02:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení správy vodohospodářských staveb České Budějovice. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent / rada oddělení rozpočtu, odbor ekonomický http://spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-vrchni-referent-rada-oddeleni-rozpoctu-odbor-ekonomicky-3.html 2017-07-18T00:00:00+02:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent / rada oddělení rozpočtu, odbor ekonomický. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení bezpečnosti http://spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-oddeleni-bezpecnosti-4.html 2017-07-18T00:00:00+02:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení bezpečnosti. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení právní podpory, odbor zastupování státu a legislativy http://spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-oddeleni-pravni-podpory-odbor-zastupovani-statu-a-legislativy.html 2017-07-18T00:00:00+02:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení právní podpory, odbor zastupování státu a legislativy. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada, Pobočka Vyškov http://spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-vrchni-referent-rada-pobocka-vyskov-2.html 2017-07-17T00:00:00+02:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada, Pobočka Vyškov. Oznámení o částečném omezení provozu na KPÚ pro Zlínský kraj a Pobočce Zlín http://spucr.cz/aktuality/oznameni-o-castecnem-omezeni-provozu-na-kpu-pro-zlinsky-kraj-a-pobocce-zlin.html 2017-07-12T00:00:00+02:00 Z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektrické energie bude v pátek 14. 7. 2017 přerušen provoz na KPÚ pro Zlínský kraj a Pobočce Zlín v čase 7-10:30 h a násl. bude chod pracoviště zajištěn.