Vysočina

Místní šetření stavebních parcel jako prevence možných sporů

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov provedl ve dnech 6. a 7. března 2018 v kat. území Velká Chyška netypické zjišťování průběhu hranic.

více...

Realizace polních cest v okrese Jihlava

Krajský pozemkový úřad pro Vysočinu, Pobočka Jihlava započal v tomto roce stavební práce na realizaci dvou akcí financovaných z PRV, a to „Rekonstrukce PC Pavlov - K Nepomuku“ a „Rekonstrukci PC Knínice – U Šimona“.

více...

Eroze zemědělské půdy je stále závažný problém...

Přes letošní poměrně příznivé klimatické podmínky z hlediska vodní eroze zemědělské půdy stále nacházíme lokality, kde dochází masivně a hlavně opakovaně k degradaci půd vlivem vodní eroze.

více...

Realizace polní cesty v Kladerubech nad Oslavou

Pobočka Třebíč zahájila výstavbu nové účelové komunikace s názvem Polní cesta C5a  v k. ú. Kladeruby nad Oslavou.  Dne 3. dubna 2017 bylo předáno staveniště vítězi výběrového řízení - firmě Porr a.s., odštěpný závod Morava, PJ Jihlava.

více...

Seminář: „Čistá voda do Švihova“

Dne 1. 12. 2016 pořádal Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina (KPÚ) v kulturním domě v Kožlí seminář s názvem „Čistá voda do Švihova“.

více...

Výstavba polních cest v okrese Havlíčkův Brod

Pobočka Havlíčkův Brod v současné době dokončuje výstavbu pěti polních cest. Jedná se o polní cesty C24 a C 29 v k. ú. Stříbrné Hory. Cesta C24 – v délce 0,948 km, kategorie P 3/30.Trasa cesty vede v převážné míře po bývalém železničním náspu.

více...

Realizace výběrových řízení na zhotovitele návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Spělov, Dolní Cerekev a Kostelní Myslová, okres Jihlava

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava, realizuje v současné době výběrová řízení na zhotovitele návrhu tří komplexních pozemkových úprav v k. ú. Spělov, Dolní Cerekev a Kostelní Myslová.

více...

Letní měsíce na pobočce Žďár nad Sázavou proběhly v duchu projednávání, šetření obvodů a přípravy podkladů pro zahájení další práce

Vyhotovení digitální katastrální mapy KoPÚ Horní Bobrová Dne 14.6.2016 nabylo právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ. V současné době probíhají práce na tvorbě příloh rozhodnutí o výměně vlastnických práv k pozemkům a tvorba digitální katastrální mapy.

více...

Kostníky

Pobočka Třebíč zahájila v dubnu 2016 budování souboru vodohospodářských a dopravních opatření v katastru obce Kostníky, které vycházejí ze schváleného plánu společných zařízení KoPÚ Kostníky.

více...

Realizace souboru tří staveb v k. ú. Pančava a rekonstrukce polní cesty v k. ú. Brzkov, okres Jihlava

Krajský pozemkový úřad pro Vysočinu, Pobočka Jihlava započne v tomto roce stavební práce na realizaci „Společných opatření v k. ú. Pančava" a „Rekonstrukci polní cesty Brzkov – K Šachotínu".

více...

| 1 | 2 | 3 | 4
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace