Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Děčínský dialog o vodě

Dne 28. 11. 2017 od 15.00 do 17.30 hodin v budově B1 Magistrátu města Děčín pořádá Spolek Aquarius-Vodnář, SAV s podporou města Děčín a celospolečenské platformy VODA V ČR již čtvrtý „Děčínský dialog o vodě“, jehož cílem je seznámit veřejnost s vývojem vodohospodářské problematiky.

Akce pohovoří o nebezpečných jevech, stavech a činnostech ale též o možnostech pro zlepšení krajin volných až po urbanizované, o (ne)vnímání dané problematiky naší společností v programu pojatém z různých úhlů pohledů a potřeb v prezentacích:

- za Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy p. RNDr. Jan Vopravil, PhD. - půda a voda

- za Výzkumný ústav vodohospodářský TGM v.v.i. p. Ing. Petr Bouška Ph.D. - osvěta mladé generace

- za Státní pozemkový úřad Teplice p. Ing. Soňa Balcárková - pozemkové úpravy a voda

- za Palivový kombinát Ústí s.p. p. Ing. Petr Lenc - rekultivace povrchových dolů a voda

- za Český svaz zahrádkářů p. Ing. Jankovičová - nedoceněná činnost – pomoc intravilánům

- za Agenturu ochrany přírody a krajiny p. Ing. Petr Kříž - voda v krajině - biodiverzita

- za soukromý sektor poslala prezentaci firma LIKO-S, prostřednictvím p. Ing. Rostislava Dvořáka - projekty, výrobky, systémy pro udržení vody v intravilánech

- za Hospodářkou komoru DC p. Ing. Jiří Aster - voda - práce- hospodářství

- za portál Naše voda šéfredaktor p. Petr Havel - hydrologická situace ČR aktuální státní strategie

 

Odpolednem bude provázet Ing. Petr Vít s příspěvkem Spolku Aquarius-Vodnář, SAV.

Přílohy Poslední aktualizace
Pozvánka 9.11.2017

Tisk